За нас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 клас


СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА


С интензивно изучаване на английски език.
Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник"

РЕАЛИЗАЦИЯ: В държавни и частни фирми, занимаващи се със строителна дейност, като:
- технически ръководител в строителни фирми;
- чертожник в проектански бюра;
- възможност за собствена фирма и извършване на строително монтажни работи. чениците получават знания по строителни материали, сградостроителство, геодезия, стоманобетон, технология и организация на строителството, архитектурно проектиране, саниране на сгради, умения за техническо и компютърно чертане. Подготвени са и има право да:
Изработват архитектурни и конструктивни проекти за едноетажни и двуетажни сгради с разгъната площ до 250 кв.м, включително:
-архитектурни заснемания на строежи;
-измерване и геодезични снимки;
-сметните документации към проектите, без ограничения в обема на сградите;
- изпълняват авторски надзор по строежите, за които имат право да изготвят проекти;
- осъществяват специализирано или цялостно техническо ръководство на сгради с разгъната застроена площ до 250 кв. м, а след 5 години стаж и без ограничения в големината на строежа;
- упражняват технически инвеститорски контрол на строящи се сгради, супервайзорство;
- упражняват независим строителен надзор.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
3 x Оценката от теста по математика + Оценката от теста по БЕЛ + Оценките по математика и физика и астрономия от Удостоверението за завършен 7 клас.

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


С интензивно изучаване на английски език.
Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи"

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Учениците, завършили специалността могат да се реализират като хардуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерната промишленост. Да работят в търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатират компютърни системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропро­цесорно управление.
Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
- да инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;
-да работят в няколко среди за програмиране;
-да създават и публикуват web сайтове;
-да тестват компютърна конфигурация;
-да откриват и отстраняват проблеми и дефекти;
-да работят с различни програмни продукти.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
3 x Оценката от теста по математика + Оценката от теста по БЕЛ + Оценките по математика и физика и астрономия от Удостоверението за завършен 7 клас.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8 клас


МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ


Срок на обучение - 4 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник"

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Учениците, завършили специалността могат да работят в про­изводствени фирми в областта на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, както и в обслужващата сфера в България и чужбина.
Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
- да реализират технологични операции;
-да разчитат чертежи и изработват технологии на детайли;
-да подбират режими на рязане;
-да програмират на машини с ЦПУ;

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
3 x Оценката по математика + Оценката по български език и литература + Оценката по физика и астрономия.

МЕХАТРОНИКА


Срок на обучение - 4 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Мехатроника"

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Тя е широкопрофилна специалност, която включва МЕХАника,елекТРОНика, информатИКА. Мехатрониката изучава интелигентните системи на XXI век и разкрива огромни възможности за технологичен напредък – все по-миниатюрни CD-плейъри, записващи камери, GSM апарати.
Приложение на мехатронните продукти в областта на:
- Компютърната техника - принтери, скенери, CD, DVD, FDD, HDD.;
-Автомобилостроенето - ABS, ASR, системи за безопасност.;
-Битовата техника - видеоплейъри, фотокамери, видеокамери;
-Машиностроенето – роботи и манипулатори;
-Медицинската техника - скенери, ехографи, рентгенова техника и т.н;

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
3 x Оценката по математика + Оценката по български език и литература + Оценката по физика и астрономия.

ИСТОРИЯ


Държавното практическо механо-техническо училище е открито на 15.09.1925 година. Учебните занятия започват в две паралелки. Първият директор на училището е инж. Иван Тошков. Преподаватели са: Никола Найденов-леярство, Цончо Илиев –стругарство, Александър Божилов –ковачество, Стефан Йоцов- шлосерство, Васил Катранджиев-математика, и лектори, които са преподаватели от Педагогическата гимназия. В следващите няколко години преподавателският състав е допълнен: Атанас Пулев- шлосерство, Кръстьо Панков-стругарство, Стефан Дундаков- леярство. Работилниците в първоначалния си вид са построени през 1926 гидина и са недостатъчни за провеждане на учебните занятия. Първият випуск завършва през 1928 година и абитуриентите, ентусиазирани от успешното завършване, се отказват от внесената гаранционна такса, като с тези средства се закупува оборудване за работилниците.

През 1935 година се изработва бюст-паметник на Иван Хаджиенов-основоположник на училището,
В периода 1935-1942 година в работилниците започва изработването на стругове, които се предоставят на други училища от страната.

През 1941 година училището е преобразувано в средно и се нарича Държавно средно механо-техническо училище.През 1944 година се откриват машинен и електроотдел, училището получава първите автомобили и генератор за осветление.

През 1950 година е построен втори етаж на теоретичната сграда. В този период техникумът израства като едно от най-авторитетните учебни заведения в града и страната.

През 1962 година техникумът е обявен за образцов. Извършва се разширение на учебните работилници.
През 1975 година се откриват новата учебна сграда, физкултурен салон, общежитие и стол и поредното разширение на учебно-производствения комплекс.

През 1986 година се открива цех на КХИ “Хидравлика” за съвместно производство на хидравлични изделия. През 1988 година се открива и участък ГАПС /Гъвкава автоматизирана производствена система / чрез МК “Фр.Енгелс”. Създава се и учебен център към МК “Фр.Енгелс” за обучение на специалисти за работа с машини с ЦПУ.

През учебната 1986/87 година за първи път започва обучение с прием след завършен седми клас със засилено изучаване на английски език.

През 1987 година се създава компютърен кабинет със съвременни за това време компютри и днес училището разполага с три кабинета със съвременни машини.
През 2000 година училището е обединено със СПТУМ “Арсенал” и е преобразувано в Професионална гимназия “Иван Хаджиенов”.

Много от възпитаниците заемат водещи позиции в обществената, политическата и икономическата сфера на страната.

Под ръководството на първата жена директор в своята история учебното заведение продължава пътя си напред, отстоявайки и доразвивайки постигнатото от своите предшественици.
За своето 90-годишно съществуване Механотехникумът е дал на българската икономика хиляди висококвалифицирани технически специалисти, които работят в почти всички предприятия на територията на областта и страната като изпълнителски и ръководни кадри.

Новото време наложи разкриване на нови специалности в училището : Строителство и архитектура през 2013 г. с петгодишно обучение и интензивно изучаване на английски език и Мехатроника през 2014 г. с четиригодишно обучение.

Към каталога Искаш да си тук? Включи се.

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Автокозметика ATAS | Стара Загора
0.76643