Специалности

СТРОИТЕЛСТВО и АРХИТЕКТУРА 

Разработка на еднофамилна къща - ВИДЕО

Балообразуване:

удвоените точки от НВО по Български език и литература,
• удвоените точки от теста от НВО по математика
• оценките от учебните предмети от удостоверението за завършен седми клас по Изобразително изкуство и Информационни технологии.

Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник"

РЕАЛИЗАЦИЯ

В държавни и частни фирми, занимаващи се със строителна дейност, като:
- технически ръководител в строителни фирми;
- чертожник в проектански бюра;
- възможност за собствена фирма и извършване на строително монтажни работи. чениците получават знания по строителни материали, сградостроителство, геодезия, стоманобетон, технология и организация на строителството, архитектурно проектиране, саниране на сгради, умения за техническо и компютърно чертане.

Подготвени са и има право да:

Изработват архитектурни и конструктивни проекти за едноетажни и двуетажни сгради с разгъната площ до 250 кв.м, включително:
- архитектурни заснемания на строежи;
- измерване и геодезични снимки;
- сметните документации към проектите, без ограничения в обема на сградите;
- изпълняват авторски надзор по строежите, за които имат право да изготвят проекти;
- осъществяват специализирано или цялостно техническо ръководство на сгради с разгъната застроена площ до 250 кв. м, а след 5 години стаж и без ограничения в големината на строежа;
- упражняват технически инвеститорски контрол на строящи се сгради, супервайзорство;
- упражняват независим строителен надзор.

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ - ВИДЕО

Балообразуване

• удвоените точки от НВО по Български език и литература,
• удвоените точки от теста от НВО по математика;
• оценките от учебните предмети по Технологии и Информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас.

Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи"

РЕАЛИЗАЦИЯ

В държавни и частни фирми, занимаващи като:
Учениците, завършили специалността могат да се реализират като хардуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерната индустрия. Да работят в търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатират компютърни системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропро¬цесорно управление.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

- да инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;
- да работят в няколко среди за програмиране;
- да създават и публикуват web сайтове;
- да тестват компютърна конфигурация;
- да откриват и отстраняват проблеми и дефекти в хардуерни компоненти;

МЕХАТРОНИКА
Обучение чрез работа - ВИДЕО

Балообразуване

• удвоените точки от НВО по Български език и литература;
• удвоените точки от теста от НВО по математика;
• оценките от учебните предмети по Технологии и Информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас.

Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Мехатроника"

РЕАЛИЗАЦИЯ

Тя е широкопрофилна специалност, която включва МЕХАника,елекТРОНика, информатИКА. Мехатрониката изучава интелигентните системи на XXI век и разкрива огромни възможности за технологичен напредък – все по-миниатюрни CD-плейъри, записващи камери, GSM апарати.

Приложение на мехатронните продукти в областта на:

- Автомобилостроенето - ABS, ASR, системи за безопасност;
- Битовата техника - видеоплейъри, фотокамери, видеокамери;
- Машиностроенето – роботи и манипулатори;
- Медицинската техника - скенери, ехографи, рентгенова техника и т.н;

МАШИНИ и СИСТЕМИ с ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ
Oбучение чрез работа - ВИДЕО

Балообразуване

• удвоените точки от НВО по Български език и литература;
• удвоените точки от теста от НВО по математика;
• оценките от учебните предмети по Технологии и Информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас.

Срок на обучение - 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник"

РЕАЛИЗАЦИЯ

Учениците, завършили специалността могат да работят в про¬изводствени фирми в областта на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, както и в обслужващата сфера в България и чужбина.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

- да реализират технологични операции;
- да разчитат чертежи и изработват технологии на детайли;
- да подбират режими на рязане;
- да програмират на машини с ЦПУ;

Към каталога Искаш да си тук? Включи се.

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Монтана | ITni News | Хижа Бузлуджа | Стара Загора
0.51534