Loading

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА


ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 27.08.2015 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

5

Рехабилитатор

Висше - Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията

5

Кинезитерапевт

Висше - Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията

1

Медицинска сестра

Висше, полувисше - медицинска сестра, рехабилитатор или медицински лаборант

1

Микробиолог

Висше - магистър - Микробиология

1

Служител, туристическа агенция

Средно, компютърни умения

1

Старши експерт

Висше, електроинженер

1

Технически секретар

Висше, средно, компютърни умения, английски език

1

Банков служител, касиер

Висше, средно икономическо, 1 г. стаж в банковата сфера, компютърни умения

2

Кредитен експерт

Средно, компютърни умения, работи се на граждански договор

1

Търговски представител на кредитни продукти

Средно, работи се почасово

1

Машинен инженер

Висше - Технология на машиностроенето

1

Инженер, контролно- измервателни прибори и апаратура

Висше инженерно - електроспециалности, 1 г. стаж по специалността

1

Технолог, химик

Висше, средно - Химия, 2 г. стаж по специалността

1

Технолог

Висше, средно техническо, 2 г. стаж, компютърни умения

1

Техник механик, автоматизация на производството

Средно техническо

1

Заварчик

Средно, основно, правоспособност за заварчик

1

Шлайфист

Средно техническо, 2 г. стаж

1

Шлосер

Средно техническо

13

Продавач-консултант

Средно

7

Сервитьор

Средно, квалификация

4

Готвач

Средно, квалификация, опит  

1

Помощник-готвач

Средно, квалификация или опит по професията

10

Работник, кухня

Средно, квалификация

1

Работник, кухня

Средно, 2 г. стаж по професията

1

Работник, сладкарско производство

Средно, работодателя предлага обучение

1

Куриер

Средно, шоф. книжка кат. "В"

1

Разпространител на рекламни материали

Средно

1

Диспечер в куриерска фирма

Средно, компютърни умения

1

Фризьор

Средно, квалификация или опит по професията

23

Шлосер

Средно техническо

11

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно техническо

1

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно, работодателя предлага обучение

2

Машинен оператор, пресоване на пластмаса

Висше, средно техническо, 2 г. стаж по специалността

2

Оператор производствена линия

Средно

1

Оператор на бетонов участък

Основно

1

Оператор на отрезна машина

Средно

1

Оператор прахово боядисване

Средно

2

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо

3

Машинен оператор производство на безалкохолни напитки

Средно техническо

24

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Основно

18

Монтажник, изделия от метал

Средно

2

Работник, сглобяване на детайли

Средно, 1 г. стаж по професията

12

Работник, сглобяване на детайли

Основно

8

Зареждач, материали и полуфабрикати

Основно

10

Бояджия, промишлени изделия

Основно

1

Кондуктор

Средно, комуникативност

2

Шофьор, автобус

Средно, шоф. книжка кат. "Д", стаж 5 г.

3

Шофьор, товарен автомобил /международни превози/

Средно, шоф. книжка категория "С", "С+Е"

3

Шофьор, товарен автомобил 

Средно, категория "С"

1

Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно, основно, категория "В" или "С", стаж по професията

1

Шофьор, лек автомобил

Средно, шоф. книжка кат. "В"

2

Водач, мотокар

Основно, правоспособност за мотокарист

2

Автомонтьор

Средно, транспортна техника

1

Автокранист

Средно, квалификация втора степен до 16 тона

1

Диагностик, МПС

Висше, транспортна техника, ДВГ

1

Работник, автомивка

Основно

2

Пакетировач

Средно

29

Етикетировач

Средно

8

Опаковач

Средно

1

Комплектовач

Средно, текстилна техника

2

Работник, поддръжка

Средно, технически умения

2

Арматурист

Средно, квалификация, опит

3

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Основно

2

Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/

Средно - тъкач, опит

2

Машинен оператор вплитане /тъкане на текстил/

Средно - текстилна техника

2

Машинен оператор, подготовка на влакна

Основно

2

Машинен оператор, сушене на влакна

Средно

2

Машинен оператор, пералня

Основно

1

Машинен оператор

Средно

1

Монтьор, текстилно обборудване

Средно - текстилна техника, механотехника

1

Монтьор, електрооборудване

Средно, квалификация, опит

2

Работник, обработка на дърво

Средно, 1 г. стаж по професията

5

Машинен оператор, банциг

Основно, стаж 6 месеца

4

Машинен оператор, дърводелство

Основно

1

Машинен оператор, дървообработване

Основно

1

Техник, сигнално-охранителни системи

Висше, средно - електротехника, електроника, 2 г. стаж

2

Охранител

Средно

1

Охрана в училище

Средно

3

Огняр

Средно, правоспособност

1

Работник, консервна фабрика

Средно, подходящо за лице с трайни увреждания над 50%

10

Общ работник, земеделие

Няма изисквания

17

Общ работник

Средно, основно

1

Общ работник

Средно, технически умения

2

Тапицер

Основно

4

Крояч, текстил

Средно, основно

1

Шивач

Средно, основно, желателно с опит по професията

2

Цепач

Основно

 

 

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Помощник-директор, учебната дейност

Висше – магистър - всички специалности, компютърни умения, английски език

1

Учител по икономика

Висше - магистър - икономически специалности, педагогическа правоспособност

1

Учител по икономика - лекторски

Висше - магистър - икономически специалности, педагогическа правоспособност

1

Учител по хранене

Висше - магистър - Технология на храните

1

Учител по информатика

Висше - Информатика

1

Учител по биология и здравно образование - лекторски

Висше - Биология и човекът и природата

1

Учител по химия, ООС, физика и астрономия

Висше - Химия и физика

1

Учител по история и цивилизация - лекторски

Висше - История и цивилизация

1

Учител по география и икономика - лекторски

Висше - География и икономика

1

Учител по английски език в прогимназиален етап

Висше - учител по английски език

1

Учител по английски език-лекторски

Висше - учител по английски език

1

Учител, чужд език в начален етап на основното образование

Висше - магистър - учител по английски език

1

Учител по български език и литература  

Висше - магистър - Българска филология

1

Учител по български език и литература - лекторски

Висше - магистър - Българска филология

1

Учител по музика в детска градина - лекторски

Висше - Музикална педагогика

1

Учител по ФВС - лекторски

Висше - ФВС

2

Учител, начален етап на основното образование

Висше -  НУП, ПНУП

18

Възпитател, начален етап

Висше - бакалавър - НУП, ПНУП

2

Възпитател, прогимназиален етап

Висше - бакалавър, магистър, професионална квалификация - учител

1

Младши учител, детска градина

Висше - ПУП, ПНУП

7

Учител, детска градина

Висше - ПУП, ПНУП

1

Педагог в детска ясла

Висше - ПУП, музикални умения

1

Помощник-възпитател

Средно

1

Помощник-директор, учебната дейност

Висше-магистър-всички специалности, компютърни умения, английски език

1

Учител по икономика

Висше - магистър - икономически специалности, педагогическа правоспособност

1

Учител по икономика - лекторски

Висше - магистър - икономически специалности, педагогическа правоспособност

1

Учител по хранене

Висше - магистър - Технология на храните

1

Учител по информатика

Висше - Информатика

1

Учител по биология и здравно образование - лекторски

Висше - Биология и човекът и природата

1

Учител по химия, ООС, физика и астрономия

Висше - Химия и физика

1

Учител по история и цивилизация - лекторски

Висше - История и цивилизация

1

Учител по география и икономика - лекторски

Висше - География и икономика

1

Учител по английски език в прогимназиален етап

Висше - учител по английски език

1

Учител по английски език-лекторски

Висше - учител по английски език

1

Учител, чужд език в начален етап на основното образование

Висше - магистър - учител по английски език

1

Учител по български език и литература  

Висше - магистър - Българска филология

1

Учител по български език и литература - лекторски

Висше - магистър - Българска филология

1

Учител по музика в детска градина - лекторски

Висше - Музикална педагогика

1

Учител по ФВС - лекторски

Висше - ФВС

2

Учител, начален етап на основното образование

Висше -  НУП, ПНУП

18

Възпитател, начален етап

Висше - бакалавър - НУП, ПНУП

2

Възпитател, прогимназиален етап

Висше - бакалавър, магистър, професионална квалификация - учител

1

Младши учител, детска градина

Висше - ПУП, ПНУП

7

Учител, детска градина

Висше - ПУП, ПНУП

1

Педагог в детска ясла

Висше - ПУП, музикални умения

1

Помощник-възпитател

Средно

 

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК
БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4
КАЗАНЛЪК 6100
За работодатели тел. 0431 / 64592
e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 

 

Новини от Казанлък

Алена пожела на ТЕМП да открие скоро тайните  на „Малка косматка” Алена пожела на ТЕМП да открие скоро тайните на „Малка косматка”
30 август 2015 / коментара

Пожелавам на ТЕМП много скоро да разкрие какво лежи и в могилата „Малката косматка”! Това каза Светлана Тилкова,  известна като  астролога А...

Мултимедия - легенда взе първа награда в Артфеста, млад фотограф от Казанлък спечели публиката Мултимедия - легенда взе първа награда в Артфеста, млад фотограф от Казанлък спечели публиката
30 август 2015 / коментара

За трети път казанлъчани и гости на Тракийските празници станаха свидетели на иноватиното и модерно предстаявне на фотограф...

Кметът Галина Стоянова откри 10-те Празници в Долината на тракийските царе, „Чинари“ и „Дивинитас“ взривиха сцената Кметът Галина Стоянова откри 10-те Празници в Долината на тракийските царе, „Чинари“ и „Дивинитас“ взривиха сцената
29 август 2015 / коментара

Пищно огнено шоу озари Града на розите във вечерта на официалното откриване на 10-тите юбилейни Празни...

Лапидариум и кът за деца откри кметът Галина Стоянова в ИМ „Искра“ Лапидариум и кът за деца откри кметът Галина Стоянова в ИМ „Искра“
29 август 2015 / коментара

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова официално откри обновената музейна зала – Лапидариум и обособения кът за работа с деца в рамките на Пра...

Руската делегация от Толияти  посети „Арсенал“ АД Руската делегация от Толияти посети „Арсенал“ АД
29 август 2015 / коментара

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и официалната делегация от руския град  Толияти, водена от кмета Сергей Андреев, посетиха казанлъшката оръжейница „Арсен...

Деца от Павел баня занесоха намерен портфейл с ценности в полицията Деца от Павел баня занесоха намерен портфейл с ценности в полицията
28 август 2015 / коментара

Днес по обед, в полицейски участък в Павел баня бе предадено черно кожено портмоне, с лични документи, банкова карта, пари и вещи със сантиментална ст...

Меглена Първин представя в книга Казанлъшката тракийска гробница Меглена Първин представя в книга Казанлъшката тракийска гробница
28 август 2015 / коментара
РЗИ призна: Над 60 деца са болни от хепатит в Казанлък РЗИ призна: Над 60 деца са болни от хепатит в Казанлък
28 август 2015 / коментара
Трима академици участват в научната конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура“ Трима академици участват в научната конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура“
28 август 2015 / коментара
Утре от връх Шипка стартира “Чесън и скариди“ Утре от връх Шипка стартира “Чесън и скариди“
28 август 2015 / коментара
Подбират фирми за саниране на блоковете в Казанлък до 7 октомври Подбират фирми за саниране на блоковете в Казанлък до 7 октомври
28 август 2015 / коментара
Заловиха дребен дилър на марихуана на Абаята Заловиха дребен дилър на марихуана на Абаята
28 август 2015 / коментара
Казанлък и Толияти с Меморандум за сътрудничество Казанлък и Толияти с Меморандум за сътрудничество
28 август 2015 / коментара
Пиян зад волана посред обяд сгащиха полицаите до язовира Пиян зад волана посред обяд сгащиха полицаите до язовира
28 август 2015 / коментара
23 от казанлъшките  училища с маломерни класове през новата учебна година 2/3 от казанлъшките училища с маломерни класове през новата учебна година
27 август 2015 / коментара
Бум на бронхитите и респираторните зарази през август, хепатит в Казанлък имат  9 човека Бум на бронхитите и респираторните зарази през август, хепатит в Казанлък имат 9 човека
27 август 2015 / коментара
Изложба с непоказвани от век карикатури на Чудомир се открива в Стара Загора Изложба с непоказвани от век карикатури на Чудомир се открива в Стара Загора
27 август 2015 / коментара
Бюрото по труда стартира нов прием на заявки за подпомагане на работодатели от днес Бюрото по труда стартира нов прием на заявки за подпомагане на работодатели от днес
27 август 2015 / коментара
Утре пунктът за регистрация на МПС ще работи до 13,00 часа Утре пунктът за регистрация на МПС ще работи до 13,00 часа
27 август 2015 / коментара
Откраднаха лодка на язовир Копринка Откраднаха лодка на язовир Копринка
27 август 2015 / коментара

Питаме Казанлък:

Ще посетите ли Тракийските празници през уикенда?Закови си вотЪ
Искаш да си тук? Включи се.
Искаш да си тук? Включи се.

Обяви от Казанлък

Имоти (1386) Работа (306) Разни (165) Автомобили, авточасти (88) Електро и битови уреди (28) Селско стопанство (27) Строителство (21)
покажи всички категории
Искаш да си тук? Включи се.
RSS абонамент за новините Новините по email


за контакти и реклама | условия за ползване

Приятели: Морето.net | MotoZoneBG | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Директория | Речник, Оптимизация | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Стара Загора
0.32477