Kazanlak.Com / Новини

Център по информационни и комуникационни технологии ИКТ ЦЕНТЪР отвори врати в Казанлък

18 ноември 2013, 12:12 коментара 4408
Център по информационни и комуникационни технологии ИКТ ЦЕНТЪР отвори врати в Казанлък / Новини от Казанлък

След дълги приготовления, участие в  проекти, преработка на курсове и програми, републиканският обучител по ИКТ Радостина Кацарова реши да сложи началото на обучителен ИКТ ЦЕНТЪР в Казанлък. Основната му цел е курсистите да придобият реални практически познания и да са конкурентноспособни на пазара на труда.

СЪЗДАВАНЕТО на центъра стана възможно благодарение на проект „Създаване на център по информационни и комуникационни технологии” /BG051PO001–1.2.03-0982/ , договор ESF-1203-09-1208, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ОСНОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА на ИКТ ЦЕНТЪР са модерна компютърна зала, разположена в идеалния център на града – офис сградата на ул. „Искра” 26, офис 25, срещу Читалище „Искра”,   с приятен интериор, отговаряща на всички изисквания относно удобства, ергономичност и безопасност при работа с компютри. Техниката е иновативна – Терминално решение с  10 работни места на основата на MultiSeat технология,  оригинален  софтуер в последни версии, бърз и надежден Интернет. Софтуерът тип Classroom manager  помага да се привлече и задържи интереса на обучаемите, чрез съвременни софтуерни приложения за обучение. Интерактивни учебни програми, викторини, тестове и проучвания в реално време, които незабавно отчитат и оценяват резултатите, правят обучението по-лесно за учителите и по-интересно и ефективно за учениците. За качеството на предлаганите  услуги спомага и богатият опит и ценните контакти, които  Радостина Кацарова е натрупала в секция „Микропроцесорна техника” в НИТИ, като компютърен дизайнер в „Казанлъшка Искра”, ИТ специалист в „Бизнес център” Казанлък и „ЕЛТОМС”ООД и мениджър-продажби в „Море Селекшън”, обучител ИКТ  на  програма „Глобални библиотеки България” и на няколко европейски и национални програми. ИКТ ЦЕНТЪР си сътрудничи с редица известни хардуерни и софтуерни фирми,  с консултанти и обучители в различни области. 

Центърът е НАСОЧЕН  към  деца и възрастни, абсолютно начинаещи и желаещи да надградят своите познания. Професионалните обученията, тренинг курсовете и консултациите са предназначени основно за:

• Служители в частни компании, неправителствени организации, държавни и общински институции, които искат да улеснят работата си използвайки технологиите, повишат или променят своята квалификацията.
• Работещи и включени по различни програми по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, в това число „Аз мога повече”, които включват квалифициращи курсове и курсове за ключови компетенции с ваучери.
• Безработни, търсещи възможности да се реализират на пазара на труда.
• Бизнес мениджъри на средно и високо ниво и ръководители в организации, държавни и общински институции и частни компании.

СТАРТИРА с  Детска академия по програмиране за деца от трети до седми клас. „ Ще се опитаме да използваме традиционния интерес на децата към компютрите и го пренасочим от игрите към получаване на полезни знания и опит, които да им помогнат да участват в състезания по информатика от национално и международно ниво”, казва Радостина Кацарова  В школата учениците се запознават с езика за програмиране C++, ще доразвиват математическите си умения и срещат нови приятели.  Тъй като обучението стартира от А и Б в програмирането, от децата не се изискват предварителни знания, освен основни умения за работа с компютър.  Обученията ще се провеждат в удобно за децата време с помощта на индивидуално внимание от страна на преподавател по програмиране от ПМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък.

За възрастните стартира вечерен курс за начална компютърна грамотност с промоционална цена от 99 лв за 48 часа. За записалите се до 24 ноември цената на курса е  69 лв. За успешно завършилите се издава Удостоверение за професионално обучение.  Всички курсисти ще получат и ваучер за намаление на цените на услугите в Центъра.

УСЛУГИТЕ, които предлага ИКТ ЦЕНТЪР са:

  • Професионални обучения:

ИКТ Център е сертифициран като Център за професионално обучение с Лицензия №2013121064 от Националната агенция по професионално образование и обучение и подготвя кадри за следните професии с акцент отново към работа с компютър.:

1. Професия  Компютърен график, код 231060

2. Професия  Графичен дизайнер, код 231070

3. Професия  Оператор на компютър, код 482030

4. Професия  Организатор Интернет приложения, код 482040

5. Професия  Техник на компютърни системи, код 523050

6. Професия  Продавач - консултант, код 341020

7. Професия  Оперативен счетоводител, код 344030

8. Професия  Сътрудник в бизнес - услуги, код 345040

9. Професия  Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050

10. Професия  Офис - мениджър, код 346010

Завършеното професионално обучение с успешно полагане на държавен изпит с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или ли за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение.  Съдържанието на тези документите се определя съгласно Държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиването на квалификации по професии. За всички професионални обучения издаваме и Европас сертификат на английски език.

 •    Обучения по ключови компетенции

Дигитални компетентности:  Компютърна грамотност;  Текстообработка с Microsoft Office Word; Създаване на презентации с Microsoft Office PowerPoint; Работа с електронни таблици с Microsoft Office Excel; Работа в Интернет - търсене, комуникация, сигурност и създаване на уеб сайт; Дигитализация на обекти на културно-историческо наследство. Сканиране и обработка на файлове.

Езикова компетентност: Английски език – лексика и функционална граматика; Немски език– лексика и функционална граматика - А1, А2 и В1 ниво съгласно Европейската езикова рамка.

        •     Доставчик на обучения по ОП "Развитие на човешки ресурси" 

Предложените квалификационни обучения и обучения по ключови компетенции могат да се извършат с ваучери по програмите на ОП РЧР – „Аз мога повече”, „Развитие” и др.

        •    Професионални консултации, обучение и тренинг в сферата на Microsoft продуктите

ИКТ знанията са необходима предпоставка за гъвкаво и пълноценно адаптиране към динамичната и бързо променяща се среда, в резултат на глобализационните тенденции. Обученията са обърнати към съответния обучаем и отчитат знанията, които има, необходимостите, професионалната му дейност и съвременните изисквания в ИКТ. Основно се предлагат на граждани, които искат да повишат своята квалификация и възможностите за реализация на пазара на труда и фирми, които желаят да подобрят качеството на работа, в 2 нива: начално ниво и ниво за напреднали. Могат да бъдат както индивидуални обучения и консултации (за 1 или 2-ма души), така и за малки (3-8 души) и за по-големи групи (8-12 души). Всеки преминал курс получава учебни материали и сертификат. За повече информация и подробности, както и за изготвяне на персонализирана ценова оферта, свържете се с ИКТ Център.

       •    ИКТ семинари и консултации с доказани професионалисти

Консултациите по ИКТ ще се организират с индивидуален подход към всеки - като програма, учебен материал и методология, които са изцяло съобразени с моментното ниво на обучаваните и специфичните им изисквания, за получаване на практически знания чрез използване на разнообразни интерактивни методи, чрез решаване на конкретни проблеми, свързани с професионалната им дейност.

Семинарите ще се организират по актуални теми и водени от експерти и консултанти в съответните области.

  • Компютърен и уеб дизайн
  • Провеждане на тестове и издаване на сертификати
  • Оказване  помощ при участие в Европейски проекти и програми

Стартираме с малък на брой добре структурирани курсове, които ще развиваме и увеличаваме във времето, следвайки нуждите на пазара и вашите желания.

Всички желаещи курсисти са добре дошли да посетят нашата зала, да се запознаят  с базата и предлаганите курсове.

Дайте шанс на Вашето по-добро бъдеще, инвестирайки в себе си и в децата си и стартирайки курс при нас още през ноември 2013.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  ИКТ ЦЕНТЪР носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по труа.

 

 

Новини от Казанлък

Къщи с максимум два етажа ще има в квартала до Художествената гимназия Къщи с максимум два етажа ще има в квартала до Художествената гимназия
12 ноември 2018 / коментара

Във втората част на интервюто, което Николай Златанов даде днес за предаването „Сутрин с нас“ по Телевизия Загора, бяха обсъдени някои ...

Министър Вълчев: „Поздравления за загрижеността към дуалното образование в Казанлък!“ Министър Вълчев: „Поздравления за загрижеността към дуалното образование в Казанлък!“
12 ноември 2018 / коментара

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев оцени високо съвместните усилия в Казанлък на Общината, бизнеса и образователн...

Предстои внасянето на промени в Наредба № 30 за движението на каруци в общината Предстои внасянето на промени в Наредба № 30 за движението на каруци в общината
12 ноември 2018 / коментара

Днес в интервю за предаването „Сутрин с нас“ по Телевизия Загора Николай Златанов, председател на Общински съвет –Казанл...

Мъж изкорени дърво при катастрофа в Габарево Мъж изкорени дърво при катастрофа в Габарево
12 ноември 2018 / коментара

Възрастен мъж пострада при тежък пътен инцидент в село Габарево. Той се е движил от Карлово за Казанлък, когато губи контрол и се блъска последователно в две дървета, пр...

Медали за клуб „Селт“ от държавното първенство по спортно катерене Медали за клуб „Селт“ от държавното първенство по спортно катерене
12 ноември 2018 / коментара

С две шампионски и две  вицешампионски  титли се завърна  клубът по екстремни спортове  „Селт“ от провелото се на 10 но...

Хванаха двама нарушители на пътя Хванаха двама нарушители на пътя
12 ноември 2018 / коментара

В РУ – Казанлък е започнато бързо производство срещу мъж на 63 години от Мъглиж, затова че на 09.11.2018г. около 08.30 ч. по ул. „Христо Ботев“ в Мъглиж, е заловен да ...

Обраха магазин за дрехи в Мъглиж Обраха магазин за дрехи в Мъглиж
12 ноември 2018 / коментара
Регистрираха кражба от Дъбово и от паркиран в Казанлък автомобил Регистрираха кражба от Дъбово и от паркиран в Казанлък автомобил
12 ноември 2018 / коментара

Питаме Казанлък:

Разчитате ли на личния си лекар?

Закови си вотЪ

Обяви от Казанлък

Имоти (1354) Работа (491) Разни (214) Електро и битови уреди (66) Автомобили, авточасти (39) Домашни любимци (24) Битова техника (19)
покажи всички категории
RSS абонамент за новините Новините по email

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Автокозметика ATAS | Стара Загора
0.90449