12:20 | 09 октомври 20 4518

Община Казанлък обяви конкурс за директор на Поликлиниката

Община Казанлък обяви конкурс за директор на Поликлиниката / Новини от Казанлък

Община Казанлък обявява конкурс за възлагане управлението на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък“ ЕООД за срок на договора - 3 години.

Документите от желаещите кандидати се приемат до 16,30ч. на 06.11.2020 г. на гише №2 – Деловодство в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък.

Необходимите документи вижте тук.

В конкурса ще бъдат допуснати кандидати, които:

- притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт  или лица с образователно-квалификационна степен “магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт

- имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основна специалност.

- не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Конкурсът ще се проведе на 10.11.2020 г. от 9,30 ч. в Стая №21А в сградата на общинска администрация, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък на три етапа:

- Отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване. Пликът с Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на обявените изискванията с настоящото решение.

- Представяне от кандидатите на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

- Кандидатите с оценка 4,50 и нагоре преминават към събеседване по обявените теми.

- Оценката по т. 2. и по т.3. на кандидата се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

Още информация прочетете ТУК.

Следвай новините от Казанлък
Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Къде ще почивате това лято?

Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак