46966

Правила и условия за ползване на kazanlak.com

Настоящите ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ за ползване на интернет услуги уреждат отношенията между kazanlak.com, като ДОСТАВЧИК на медийни услуги и всяко лице, което ползва сайта за да се информира или ползва медийни услуги в настоящия сайт, наричано ПОТРЕБИТЕЛ. 

Всички елементи на съдържанието на страниците в kazanlak.com, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков и видео материал, графики и друга информация и елементи, представляват обект на АВТОРСКО ПРАВО по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на kazanlak.com или неговите партньори и потребители, предоставили съответните информация или елемент. Цялото съдържание на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.

Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна и други на част или цялото съдържание на страниците на kazanlak.com, без разрешението на ДОСТАВЧИКА е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. В случай, че елементи или материали от kazanlak.com бъдат запомнени на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури на всяко копие указанията за запазени права, които се намират на сайта.

Kazanlak.com поддържа новини и актуална информация на сайта, спазвайки правилата и журналистическата отговорност, разписани в Професионално-етичния кодекс на българските медии. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е отговорен за възприятието и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията в kazanlak.com.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържания от модулите за свободна публикация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: репорТИ, обяви, фирмени страници, както и за публикации в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Правaта и отговорностите за тези публикации се носят от техните АВТОРИ.

Kazanlak.com се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна законова разпоредба.

На ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се забранява:

1. Да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително без ограничение: да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп.

2.  Да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация, да се опитват да се намесват с услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията.

3. Да публикуват съдържания - обяви, коментари, снимки, видео, текстове и др. материали, които са клеветнически, неприлични, заплашителни, оскърбителни или омразни, или по друг начин недобросъвестни или незаконни.

ДОСТАВЧИКЪТ има правото да налага административни наказателни мерки на ПОТРЕБИТЕЛИ, позволили си да нарушават гореспоменатите забрани.

В случай на доказани неправомерни действия по настоящите ПРАВИЛА или при поискване от компетентните органи на Република България, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за:

1. Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и за невъзможността да се ползват УСЛУГИТЕ.

2. Неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва УСЛУГА.

3. Претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ при/или по повод ползване на УСЛУГИТЕ.

4. За публикувани от ПОТРЕБИТЕЛИ коментари с нецензурни или обидни текстове на лична, религиозна, верска или политическа основа.

В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, kazanlak.com ще използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

5. Kazanlak.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, ПОТРЕБИТЕЛ не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените УСЛУГИ.

 

С достъпа си до този сайт и информацията в него ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че е запознат и приел ПРАВИЛАТА и УСЛОВИЯТА за ползване на kazanlak.com

За всички неуредени в тези УСЛОВИЯ и ПРАВИЛА въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Kazanlak.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя ПРАВИЛАТА и УСЛОВИЯТА по всяко време, чрез обновяване на този текст.

Още новини от Казанлък:
Питаме Казанлък

Къде ще почивате това лято?

Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак