11:22 | 12 май 22 962

Броят на непълнолетните престъпници в областта се е увеличил с почти 10%

Броят на непълнолетните престъпници в областта се е увеличил с почти 10% / Новини от Казанлък

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 542 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им се увеличава с 49, или с 9.9%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

• непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 82.7%;
• малолетни (8 - 13 години) - 17.3%;
• момчетата - 469 (86.5%);
• момичета - 73 (13.5%);
• учащи - 326 лица (60.1%);
• в криминогенна среда живеят 300 малолетни и непълнолетни, или 55.4%.

Броят на заведените  на отчет в ДПС през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 127, или 23.4% от всички водени на отчет лица, като 86.6% от тях са непълнолетни.

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет в ДПС в област Стара Загора през периода 2017 – 2021 г.

През 2021 г. снети от отчет в ДПС са 110 малолетни и непълнолетни лица, или 20.3% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 63 лица (57.3%), 46 лица (41.8%) - поради навършване на 18-годишна възраст и на други основания – 1 лице (0.9%).

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви през 2021 г. през ДПС в област Стара Загора са преминали 319 малолетни и непълнолетни. В сравнение с 2020 г. техният брой намалява с 19 или с 5.6%. Момчетата са 245, или 76.8%, а момичетата - 74, или 23.2%. В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е броят и делът на преминалите през ДПС за:

• бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип - 42 лица, или 13.2%;
• повреждане на обществена и/или частна собственост – 34 лица (10.7%);
• непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - 28 лица (8.8%);
• прояви на насилие и агресия - 24 лица (7.5%);
• употреба на психотропни вешества - 21 лица (6.6%);
• скитничество - 16 лица (5.0%).

Извършени престъпления

През 2021 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, в област Стара Загора са 247.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 101 лица или 40.9% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете - 31.7% (32 лица), на взломни кражби - 20.8% (21 лица) и на кражби от магазини или други търговски обекти - 15.8% (16 лица).

Малолетни и непълнолетни лица, преминали през ДПС, по някои видове престъпления през 2021 г.

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2021 г. в област Стара Загора регистрираните в ДПС пострадали от престъпления са 71 лица на възраст 8 - 17 години, от които 12 (16.9%) са момичета. Малолетни са 32 лица (45.1%), а непълнолетни - 39 (54.9%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 38 лица (53.5%) и от телесна повреда - 11 лица (15.5%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

През 2021 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора са образували 284 възпитателни дела, като 205 (72.2%) от тях са образувани по предложение на  органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 247. От тях в срок до един месец са решени 115 дела, или 46.6%. Прекратени на различни основания са 32 дела, или 11.3% от образуваните възпитателни дела.

През 2021 г. местните комисии са наложили 418 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 246 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 319 общественоопасни деяния .

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

• предупреждение - 170 възпитателни мерки (40.7%);
• поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 111 мерки (26.6%);
• поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи - 43 мерки (10.3%);
• предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца - 30 мерки (7.2%);
• задължаване да участва в консултации, обучения и програми - 23 мерки (5.5%).

Национален статистически институт

 

 

Следвай новините от Казанлък
Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Ще гласувате ли на предстоящите избори?

Най - четени новини

за последната седмица

Неделина Неделчева е Царица Роза 2024

34329 | 14 май 2024

Царица Роза 2012 получи предложение за брак в Hell`s Kitchen

23863 | 15 май 2024

Гледай на живо: Казанлък избира 56-тата Царица Роза 2024

14456 | 14 май 2024

Казанлъчанинът Станислав зае второто място в кулинарното риалити Hell’s Kitchen

12136 | 16 май 2024

Първи думи на Царица Роза 2024 Неделина Неделчева и нейните подгласнички / Видео

5987 | 14 май 2024

Движението по бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ ще бъде временно органичено в четвъртък

3557 | 15 май 2024

Казанлъчанин има нужда от средства за спешна дентална операция

3389 | 14 май 2024

Да спиш в музей: Вангел, който превърна Художествената галерия в свой дом за ден

3180 | 19 май 2024

27 стилисти се грижат за перфектния външен вид на претендентките за короната на “Царица Роза 2024“

3007 | 14 май 2024

92 полицаи положиха клетва в Казанлък

2732 | 17 май 2024
Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак