Kazanlak.Com / Новини

72% от жителите на областта самоопределят здравето си като добро и много добро

17 март 2023, 13:40 коментара 741
72% от жителите на областта самоопределят здравето си като добро и много добро / Новини от Казанлък
  • Самооценка на здравето

Към 7 септември 2021 г. най-големи са броят и относителният дял на лицата, които самоопределят здравето си като добро - 127 363 (47.4%), следвани от много добро - 67 363 (25.1%), и задоволително - 50 217 (18.7%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 8 962 и 1 837 души, или 3.3% и 0.7%. Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 3 754 (1.4%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 8 923, или 3.3% от отговорилите лица (Фиг. 1).

Фиг. 1. Структура на населението по самооценка на здравето към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора

Самооценката на здравето в голяма степен зависи от пола и възрастта на лицата (фиг. 2). Мъжете са по-позитивни и по-често определят здравето си като много добро и добро (75.5%) в сравнение с жените (69.8%). Няма разлика по пол при разпределянето на лицата, които не желаят да отговорят на въпроса -  съответно 3.3% от мъжете и жените. Не могат да определят здравето си 1.3% от мъжете и 1.5% от жените, отговорили на въпроса.

Възрастта оказва съществено влияние при даваната самооценка на здравето. За децата на възраст 0 - 14 години няма разлика по пол при определянето на здравето като много добро или добро (по 93.3%) и като лошо (по 0.2%), както и за тези, които не желаят да отговорят на въпроса (по 2.8%). Не е определено здравето за 1.1% от момчетата и 1.0% от момичетата.

С повишаването на възрастта намалява броят и съответно делът на населението с добро или много добро здраве, а се увеличават лицата, които оценяват здравето си като задоволително, лошо и много лошо. Сред най-възрастните, на 65 и повече години, като много добро и добро оценяват здравето си 45.3% от мъжете и 38.7% от жените. Задоволително е то за 39.8% от мъжете и 43.5% от жените. В тази възрастова група 1.8% от мъжете и 2.2% от жените, отговорили на доброволния въпрос, не могат да оценят своето здраве.
 

Фиг. 2. Самооценка на здравето по пол и възрастови групи към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора

  • Лица с ограничения

Самооценката на здравето е обобщаваща характеристика, която може да бъде допълнена с информация за лицата с ограничения поради здравословен проблем през последните шест и повече месеца. Двата въпроса трябва да се разглеждат независимо един от друг, тъй като невинаги наличието на ограничение води до отрицателна самооценка на здравето, особено в младите възрасти.

Към 7 септември 2021 г. 6 137 души, или 2.3% от лицата, отговорили на доброволния въпрос, са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем през последните шест и повече месеца (фиг. 3). Ограничени, но не толкова силно, са били 15 099, или 5.6%. Не са били ограничени  223 232 души, или 83.2%. Не могат да определят 9 269 души, или 3.5%, а 14 682, или 5.5% от лицата не желаят да отговорят на въпроса.

Фиг. 3. Относителен дял на лицата с ограничения през последните шест и повече месеца поради здравословен проблем към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора

Възрастта е определяща по отношение на разпределението на лицата с ограничения. Сред децата на възраст до 14 години 1.7% са били ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем, а 89.5% не са имали ограничения през последните шест и повече месеца. С увеличаване на възрастта делът на лицата с ограничение нараства до 7.6% във възрастовата група 45 - 64 години и 16.4% сред най-възрастните на 65 и повече години.

  • Териториално разпределение на населението по наличие на ограничения

Относителният дял на лицата с ограничения към 7 септември 2021 г. общо за област Стара Загора е 7.9%. В териториален аспект стойностите на показателя варират от 5.9% в община Мъглиж до 8.6% в община Стара Загора. С най-високи дялове освен община Стара Загора са общините Казанлък (8.0%) и Гурково (7.7%). С най-ниски дялове на лицата с ограничения освен община Мъглиж (5.9%) са и общините Гълъбово (6.1%) и Павел баня (6.3%).

  • Хора с увреждания

Хора с увреждания са лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, освидетелствани от ТЕЛК/НЕЛК. Съгласно националното законодателство степента на трайно намалена работоспособност, съответно видът и степента на увреждане се определят в проценти спрямо възможностите на здравия човек.

Към 7 септември 2021 г. призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 23 913 лица. От тях 775 са деца, а 23 138 са лицата на възраст 16 и повече навършени години (табл. 1) .

Табл. 1. Лица с увреждания по трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора

Сред лицата на възраст 16 и повече години в структурата по степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане най-голям е броят и съответно относителният дял на лицата в групата от 71 до 90% - 8 068, или 34.9% от лицата с увреждания, за които има налична информация по този въпрос. Следва групата от 50 до 70%, в която се отнасят 7 412 лица, или 32.0%. Групата с най-тежки увреждания - над 90%, включва 4 932 лица на възраст 16 и повече години, или 21.3% от лицата с увреждания в тази възрастова група. Най-малък е делът на лицата с до 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане - 2 726, или 11.8%.

Разпределението на децата по степен на увреждане показва, че най-многобройна е групата на тези с над 90% вид и степен на увреждане - 234, или 30.2% от децата с увреждания. Следва групата от 50 до 70% - 222 деца, или 28.6%. С вид и степен на увреждане от 71 до 90% са 206 деца, или 26.6%, а най-малобройна е групата на децата с до 50% вид и степен на увреждане - 113, или 14.6%.

Фиг. 5. Относителен дял на лицата с увреждания на възраст 16 и повече години към 7 септември 2021 г. по общини в област Стара Загора

Фиг. 6. Относителен дял на децата с увреждания към 7 септември 2021 г. по общини в област Стара Загора

Национален статистически институт

Виж още:

Новини от Казанлък

28 творби на малки художници “нашариха“ фоайето на библиотеката 28 творби на малки художници “нашариха“ фоайето на библиотеката
30 март 2023

Днес, 30 март, в 16.00 часа се откри изложбата „Шарен свят” на детска арт школа „Живопис“, с ръководител Галя Иванова, при Военен ...

РИОСВ проверява сигнала за високите нива на формалдехид във въздуха РИОСВ проверява сигнала за високите нива на формалдехид във въздуха
30 март 2023

След постъпил сигнал за завишени концентрации на формалдехид край село Копринка, РИОСВ – Стара Загора извършва проверка по случая. Това става яс...

Натали-Габриел Скобелева спечели първото място в шестото издание на „Училище за карикатура“ Натали-Габриел Скобелева спечели първото място в шестото издание на „Училище за карикатура“
30 март 2023

В ЛХМ „Чудомир“, днес бяха отличени участниците в шестото издание на „Училище за карикатура“. Децата п...

Светлинките продължават да жънат успехи Светлинките продължават да жънат успехи
30 март 2023

С нови награди ни зарадваха децата от клуб „Светлини сред сенките” при ОДК „Св. Ив. Рилски”. 12-годишната Рая Енева е единствената казанлъчанка отличе...

Арсенал купува 18 имота в Енина, Крън и Средногорово за малко над 900 000 лв. Арсенал купува 18 имота в Енина, Крън и Средногорово за малко над 900 000 лв.
30 март 2023

18 имота общинска земеделска земя стават собственост на „Арсенал” АД. Това стана ясно след днешното редовно заседание на Общинск...

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ – Казанлък обединени „за” розата и розовото масло Кандидатите за народни представители от ГЕРБ – Казанлък обединени „за” розата и розовото масло
30 март 2023

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ – Казанлък подкрепят позицията и действията на кмета на Общината Галина ...

Деси Добрева, милион детски усмивки и литературна премиера беляза петия ден от дните посветени на Чудомир Деси Добрева, милион детски усмивки и литературна премиера беляза петия ден от дните посветени на Чудомир
30 март 2023

Петият ден от Чудомирови празници 2023 бе изпъстрен с много детски усмивка. За пореден ден Дома на Чудомир стана...

Катерачът Иван Бонев стана вицешампион при юношите на държавното в София Катерачът Иван Бонев стана вицешампион при юношите на държавното в София
30 март 2023

В залата на Националната спортна академия гр.София, бе проведено Държавното първенство по спортно катерене в дисциплината „ боулдър“...

Стартира прием на регистрационни номера по избор Стартира прием на регистрационни номера по избор
30 март 2023

От днес започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от СТ 8001 РТ до СТ 9000 РТ. В сектор „Пътна полиция“ гражданите могат да подават заявлен...

Блъснаха 75-годишен пешеходец в Шейново Блъснаха 75-годишен пешеходец в Шейново
30 март 2023

На 29-и март, около 12:30 часа, в казанлъшкото село Шейново, по ул. ''Рила'', е настъпило пътнотранспортно произшествие. По информация на МВР катастрофата е с...

Пламен Караджов, „БСП за България“: За икономическото развитие на старозагорски регион са необходими обединени политически усилия Пламен Караджов, „БСП за България“: За икономическото развитие на старозагорски регион са необходими обединени политически усилия
30 март 2023

Социалистът обобщи проблемите и даде формула за решенията им. Той започна с примера от Г...

115 творци от цялата страна бяха отличени в конкурсите „Малките нашенци” и „Присмехулници” 115 творци от цялата страна бяха отличени в конкурсите „Малките нашенци” и „Присмехулници”
29 март 2023

В Музея на розата, днес се състоя официалната церемония по награждаване на победителите в двата Национални конкурса „Малк...

Питаме Казанлък:

Кой според вас е най-българския празник?

Закови си вотЪ

Обяви от Казанлък

Имоти (1063) Работа (149) Разни (10) Автомобили, авточасти (8) Домашни любимци (3) Електро и битови уреди (2) Селско стопанство (1) Изкуство (1)
покажи всички категории
RSS абонамент за новините Новините по email

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Монтана | ITni News | Хижа Бузлуджа | Стара Загора
0.8484