11:27 | 22 май 24 2559

290 350 души е населението на област Стара Загора за 2023г.

290 350 души е населението на област Стара Загора за 2023г. / Новини от Казанлък

Демографска ситуация в област Стара Загора през 2023 година:
• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
• Увеличава се броят на живородените деца;
• Намалява броят на умрелите лица;
• Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2023 г. населението на област Стара Загора е 290 350 души, което представлява 4.5% от населението на страната и нарежда областта на 5-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна и Бургас. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 1 502 души, или с 0.5%.

Мъжете са 139 557 (48.1%), а жените - 150 793 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 081 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областа.

Възрастова структура на населението към 31.12.2023 година

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение. В края на 2023 г. в градовете живеят 206 826 души, или 71.2% от населението на областта, а в селата - 83 524 души, или 28.8%. В градовете жените са 108 190, или с 9.7% повече от мъжете, a в селата жените са повече от мъжете - с 4.1%.

Към края на 2023 г. населените места в област Стара Загора са 206, от които 11 градове и 195 села, разпределени в 11 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната. Почти половината (49.0%) от населението на областта живее в най-голямата община Стара Загора, а в най-малката - община Опан, живеят само 0.8% от населението на областта. Към края на годината в област Стара Загора има 45 населени места с население под 100 души и 7 населени места без население (с. Брестова и с. Жерговец в община Гурково, с. Бънзарето и с. Държавен в община Мъглиж, с. Овчарци и с. Гледачево в община Раднево и с. Воловарово в община Чирпан).
Най-големият град в областта е областният център гр. Стара Загора, който е с население 121 207 души, а най-малък е гр. Шипка – 1 178 души. Най-голямото село в област Стара Загора е Копринка (община Казанлък) с население 2 329, а най-малко е с. Осларка (община Чирпан) - 2 души.
 

Население към 31.12.2023 г. по общини в област Стара Загора

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 71 343, или 24.6% от населението на областта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.9%, а на мъжете - 19.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години в област Стара Загора са 42 788, или 14.7% от общия брой на населението.

Към 31.12.2023 г. общият коефициент на възрастова зависимост  е 64.8% при 61.0% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 59.7%, отколкото в селата - 78.9%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст 45.4 години, която е около средната за страната (45.2 години) и нарежда областта на осмо място след областите София (столица), Сливен, Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград и София. Средната възраст при мъжете в областта е 43.2 години, а при жените - 47.5 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени  при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2023 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2023 г. е 165 551 души, или 57.0% от населението в област Стара Загора, като мъжете са 87 285, а жените - 78 266.

Към края на 2023 г. над трудоспособна възраст са 78 932 души, или 27.2%, а под трудоспособна възраст - 45 867 души, или 15.8% от населението на областта.

Население под, във и над трудоспособна възраст в област Стара Загора към 31.12.2023 година

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

НСИ

Следвай новините от Казанлък
Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Къде ще почивате това лято?

Най - четени новини

за последната седмица

„М+С Хидравлик“ АД сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект „Подкрепа за прехода към кръгова икономика”

8450 | 17 юни 2024

Откриха тялото на обявения за издирване Наско Несторов, в гориста местност край Казанлък

6423 | 16 юни 2024

Два дни Казанлък ще бъде домакин на седмия Национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров“

5932 | 14 юни 2024

Випуск 2024 на ПГЛПТ получи своите дипломи и свидетелства за професионална квалификация

5383 | 19 юни 2024

Oбявено e частично бедствено положение в Казанлъшко

5346 | 14 юни 2024

В с. Габарево мъж предаде доброволно гладкоцевна ловна пушка и 4 бр. боеприпаси, незаконно притежавани

5036 | 18 юни 2024

Продължава издирването на Наско Несторов от Казанлък

4987 | 15 юни 2024

Село Енина с дълга програма за празника на билките - Еньовден

4612 | 19 юни 2024

Младежи от Полша, Португалия, Испания и България помагат на Шипка

4370 | 17 юни 2024

РЗИ организира в област Стара Загора безплатни изследвания за туберкулоза

4204 | 17 юни 2024
Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак