Дирекция Бюро по труда – Казанлък
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.06.2023 г.

 

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

 

2

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

Компютърни умения

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра, Акушерка, Медицински фелдшер, Лекарски асистент)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра, Акушерка, Медицински фелдшер, Лекарски асистент)

 

 

1

2359-6001/Помощник-директор, административно-стопанската дейност

Висше / Икономика (и друго висше образование)

Английски

Да притежава отлични знания за работа с Microsoft office, internet explorer и образователни платформи (предимство)

1

2434-5005/Продуктов мениджър

Висше / Икономика (Специалисти по продажби, маркетинг и мениджмънт)

Английски

Интернет и електронна поща

1

2411-6002/Главен счетоводител

Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)

Английски

Счетоводни програми

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина (Педиатрия)

 

MS Office

1

3212-5012/Медицински лаборант

Висше / Обществено здраве (Медицински лаборант)

 

 

1

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

 

1

2359-6012/Педагог

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

 

Интернет и електронна поща

1

2422-5040/Младши експерт

Висше / Растителна защита (Екология, химически, стопански и аграрни науки. )

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Професионален колеж / Здравни грижи (Медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

Английски

Word, Excel, социални мрежи

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Други неопределени специалности (Огняр парни котли ), Средно

 

 

2

4321-2014/Склададжия

Средно

 

 

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно

 

Работа с компютър

1

4212-3008/Крупие

Средно / Други неопределени специалности (крупие)

 

 

1

8182-2004/Огняр

Средно / Други неопределени специалности (Правоспособност за огняр)

 

 

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Икономически науки

 

Компютърни умения

1

2421-6016/Специалист, логистика

Средно / Маркетинг и реклама, Висше / Икономика (Логистика)

Английски

MS Office, Електронни таблици

1

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7543-2007/Окачествител, продукти (без храни и напитки)

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7231-3009/Диагностик, моторно превозно средство

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

Бази данни

1

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

8152-2005/Тъкач

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

8152-2002/Секционен майстор

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Висше / Машинно инженерство (Текстилна техника и технологии)

 

 

1

4110-2005/Технически сътрудник

Средно / Растениевъдство и животновъдство

 

 

4

5414-3010/Сътрудник, охрана

Средно / Сигурност

 

 

2

5414-1002/Пазач, въоръжена охрана

Средно / Сигурност (Охранител)

 

 

1

5312-3003/Помощник-възпитател

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

 

1

5312-3003/Помощник-възпитател

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

 

1

2635-6007/Специалист, социални дейности

Средно / Социална работа с деца и младежи, Висше / Педагогика (Социална педагогика)

 

 

1

5169-3008/Организатор дейности

Средно / Транспортни  услуги (Транспортни и логистични услуги)

 

Компютърни умения

1

8160-2044/Оператор, автоклав

Средно / Транспортни  услуги (Управление на автоклав)

 

 

1

4321-2014/Склададжия

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Компютърни умения

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Базови умения

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

1

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Търговия на едро и дребно

 

Базови умения

1

3341-3003/Мениджър екип

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

 

 

2

7549-2005/Лаборант

Средно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химически науки

 

 

2

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

 

 

4

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

 

 

1

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен готвач или готвач)

 

 

1

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Средно / Хранителни технологии

 

 

2

5120-2002/Сладкар

Средно / Хранителни технологии (Сладкар)

 

 

1

4321-2014/Склададжия

Средно, Висше / Икономика, Полувисше / Икономика

 

EXCEL, WORD задължително

3

9312-0003/Работник, строителството

Средно, Основно

 

 

10

9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, Основно

 

 

1

5322-1002/Личен асистент

Основно

 

 

2

9622-0001/Общ работник

Основно

 

 

1

9321-0006/Опаковач

Основно (и по-високо)

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Основно (основно и по-високо)

 

 

1

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

 

 

6

8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Руски

 

1

8332-2010/Шофьор, товарен автомобил

Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

8153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

9321-0006/Опаковач

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

6111-1018/Работник, отглеждащ зърнени култури

Основно / Растениевъдство и животновъдство

 

 

2

8341-2003/Тракторист

Основно / Растениевъдство и животновъдство (Тракторист - категория Ткт)

 

 

3

5321-1002/Санитар

Основно / Социална работа и консултиране

 

 

1

8160-2044/Оператор, автоклав

Основно / Хранителни технологии (монтьор на машини и съоръжения), Средно / Хранителни технологии (монтьор на машини и съоръжения)

 

 

5

7223-2035/Оператор, преса за метал

Основно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

10

8141-2006/Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

Основно, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

10

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Основно, Средно, Начално

 

 

5

9214-0015/Работник, озеленяване

Начално / Градинарство (паркове и градини)

 

 

2

7132-1003/Бояджия, промишлени изделия

Начално / Други неопределени специалности (бояджия)

 

 

5

8151-2005/Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Начално / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

9312-0003/Работник, строителството

Начално / Строителство

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Без образование

 

 

Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък
бул. "Ал. Батенберг" № 4, ет. 4 ст.5
Казанлък 6100
e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак