Дирекция Бюро по труда – Казанлък
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.07.2024 г.

Сподели

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Архитектура, строителство и геодезия

 

 

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Здравни грижи (логопед), Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирана програма

12

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, лекар асистент), Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, лекар асистент)

 

 

1

2264-5001/Рехабилитатор

Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / История и археология (учител по история и цивилизация)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Математика (Учител по математика и ИТ)

 

Интернет и електронна поща

1

3122-6001/Началник смяна

Висше / Машинно инженерство

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Медицина (Медицинска сестра общ или детски профил)

 

 

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

 

Компютърни умения

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

 

Интернет и електронна поща

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)

 

Интернет и електронна поща

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика (Специална педагогика - логопедия)

 

Интернет и електронна поща

1

2359-6002/Помощник-директор, учебната дейност

Висше / Педагогика (съгласно Наредба №15 от 22.07.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти )

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика (учител по английски език)

Английски

работа с MS Office, ел.поща информационни и други системи

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика (Учител по история и география)

 

Работа с MS Office, ел.поща, информационни и други системи

1

2320-5002/Учител, практическо обучение

Висше / Педагогика (учител практическо обучение-електроинженер)

 

работа с MS Office, ел.поща информационни и други системи

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по английски език)

 

Компютърни умения

1

2353-5001/Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по английски език), Висше / Педагогика (НУП, ПНУП с англ. език)

 

Компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по български език и литература)

 

Компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

MS Office

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по музика - забавно пеене)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по музика - пиано)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по немски език)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

1

2330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по немски език)

 

Интернет и електронна поща

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физическо възпитание и спорт)

 

Компютърни умения

2

2634-6001/Психолог

Висше / Психология (психолог)

 

Word, Excel

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Физически науки (учител по математика и физика), Висше / Математика (учител по математика и физика)

 

Офис пакет, разработване на уебсайт, електронни платформи в сферата на образованието

2

5120-2001/Готвач

Професионален колеж (Квалификация Готвач), Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)

 

 

1

2422-7081/Асистент

Професионален колеж, Средно, Висше (Без конкретна специалност като изискване)

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

 

 

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Администрация и управление

 

Компютърни умения

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Администрация и управление

 

Компютърни умения

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно / Администрация и управление

 

Компютърни умения

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно / Администрация и управление

 

Компютърни умения

1

9622-0001/Общ работник

Средно / Други неопределени специалности

 

 

1

5223-2002/Асистент-продавач

Средно / Електротехника и енергетика

 

Интернет и електронна поща

3

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор)

 

 

1

9329-0008/Работник, сглобяване на детайли

Средно / Електротехника и енергетика, Основно / Електротехника и енергетика

 

 

2

7222-3011/Шлосер

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-2035/Оператор, преса за метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

2

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7212-1001/Заварчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

 

 

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (стругар)

 

 

1

7222-3011/Шлосер

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер)

 

 

1

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

8322-2004/Шофьор, пощенски автомобил

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

 

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор на автобус )

 

 

2

8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 

 

1

7531-1012/Работник, спомагателни шивашки дейност

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (гладач)

 

 

8

8151-2005/Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Начално / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

4

8153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

 

 

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно / Секретарски и административни офис дейности

 

Компютърни умения

3

5414-1007/Охранител

Средно / Сигурност

 

 

1

5222-3002/Специалист с контролни функции, търговия

Средно / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми

 

Електронни таблици

1

5212-0001/Продавач, бюфет

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

 

1

4211-5007/Банков служител, обслужване на клиенти

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

 

Интернет и електронна поща

1

7549-2005/Лаборант

Средно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии

 

Компютърни умения

1

7549-2005/Лаборант

Средно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии

 

 

2

8212-2022/Оператор, производствена линия

Средно / Химия

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор-барман)

 

 

1

4419-3007/Отговорник, спомагателни дейности

Средно / Хранителни технологии

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно / Хранителни технологии

 

 

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (готвач)

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно / Хранителни технологии (хлебар)

 

 

1

8131-2030/Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно, Основно

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Основно / Други неопределени специалности

 

 

2

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик със СО2)

 

 

2

7531-1012/Работник, спомагателни шивашки дейност

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)

 

 

1

3412-3005/Сътрудник за социална работа със семейство

Основно / Социална работа с деца и младежи

 

 

14

5311-1001/Детегледачка

Основно / Социална работа с деца и младежи, Начално / Социална работа с деца и младежи, Средно / Социална работа с деца и младежи

 

 

1

5120-2003/Помощник-готвач

Основно / Хранителни технологии

 

 

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно, Средно

 

 

1

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Начално, Основно

 

 

4

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално, Средно, Основно

 

 

 

Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак