Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА


ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 22.07.2021 г.

 

БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2635-6003/Социален работник

Висше

 

компютърни умения

1

4110-2001/Завеждащ, административна служба

Висше (професионален бакалавър)

 

 

1

2320-5006/Учител, теоретично обучение

Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Строителство и архитектура)

 

 

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

1

2266-6001/Логопед

Висше / Здравни грижи (логопедия),Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирани програми

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра - детски профил),Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

 

 

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

8

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра),Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2411-6002/Главен счетоводител

Висше / Икономика (Магистър по икономика)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Информатика и компютърни науки,Висше / Математика,Висше / Педагогика на обучението по ... (математика и информационни технологии)

 

 

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

 

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

8

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Медицина (кинезитерапевт)

 

 

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика (Логопедия)

 

 

3

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

 

Текстообработване, ел. таблици, ел. поща

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2342-5011/Старши учител, подготвителна група

Висше / Педагогика (ПП или ПНУП)

 

 

2

2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

Висше / Педагогика (предмет, изучаван в прогимназиален етап)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Биология и химия),Висше / Биологически науки (Учител по биология и химия)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и литература),Висше / Филология (Българска филология с педагогическа правоспособност)

 

Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по история),Висше / История и археология (Учител по история)

 

 

1

2120-6003/Математик

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика и ИТ),Висше / Математика (учител по математика и ИТ),Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)

 

 

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Компютърна грамотност

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по музика),Висше / Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)

 

 

1

2320-5002/Учител, практическо обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по туризъм и хранителни технологии)

 

Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физика)

 

компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по химия и биология)

 

компютърни умения

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (физическо възпитание и спорт),Висше / Спорт (Учител по физическо възпитание и спорт)

 

 

1

2634-6001/Психолог

Висше / Психология

 

специализирани програми

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (Психолог)

 

Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии

1

3435-3019/Монтажист, кино, видео, телевизия

Висше / Театрално и филмово изкуство

Английски

Специализирани програми

1

4224-3002/Администратор, хотел

Висше / Туризъм

Английски

компютърни умения

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Физически науки

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Филология (Английска филология)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Филология (Българска филология),Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и литература)

 

Word, Excel, ел. поща

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Филология (учител по български език и литература),Висше / Педагогика (учител по български език и литература),Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по български език и литература)

 

специализирани програми

1

2113-6001/Химик

Висше / Химически науки (Неорганична химия)

Английски

компютърни умения

10

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално

 

 

20

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално,Професионален колеж,Средно,Основно,Без образование

 

 

2

5120-2001/Готвач

Начално,Средно,Основно

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Основно

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Основно

 

 

2

7318-1024/Предач

Основно

 

 

2

7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия

Основно (Производство на тестени изделия),Начално (Производство на тестени изделия),Средно (Производство на тестени изделия)

 

 

3

9321-0006/Опаковач

Основно,Начално,Средно,Висше

 

 

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно,Средно

 

 

10

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Основно,Средно

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно,Средно,Висше,Полувисше

 

 

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане),Средно / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане)

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

3

8143-2002/Машинен оператор, изделия от хартия

Средно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

2

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

5120-2001/Готвач

Средно

 

 

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно

 

Работа с готови програмни продукти

3

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно

 

 

1

7522-2011/Крояч, дървени модели

Средно

 

 

1

5120-2004/Помощник-сладкар

Средно

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

5

8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница

Средно

 

 

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно

 

работа с програмен продукт

1

5142-2003/Маникюрист

Средно

 

 

3

4226-2003/Рецепционист

Средно

 

Работа с компютър

8

5329-1002/Водолечител

Средно

 

 

3

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

 

 

3

5132-2001/Барман

Средно

 

 

2

9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана

Средно

 

 

10

9412-0003/Работник, кухня

Средно

 

 

2

5151-1002/Пиколо

Средно

 

 

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно

 

 

10

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

5

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски

 

1

6113-1002/Градинар

Средно

 

 

1

7318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстил

Средно

 

 

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно

 

 

4

5120-2003/Помощник-готвач

Средно

 

 

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)

Английски

Бази данни

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно (категория Д)

 

 

1

7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно (монтьор на машини и съоръжения),Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)

 

 

2

8344-2004/Водач, мотокар

Средно (Свидетелство за правоспособност на мотокар/електрокар)

 

 

3

5419-2007/Спасител, басейн

Средно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)

 

 

4

5169-3009/Масажист

Средно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист),Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)

 

 

1

7223-2041/Фрезист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

3

8172-2002/Машинен оператор, банциг

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 

 

2

2635-6010/Специалист в социална услуга

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

 

1

2411-4005/Старши счетоводител

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело (Финансово- счетоводна дейност)

 

Добри умения за работа с компютър.

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

 

 

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

 

 

2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)

 

 

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно,Начално,Основно

 

 

3

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно,Основно

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно,Основно,Висше,Полувисше

 

 

15

5322-1002/Личен асистент

Без образование

 

 

15

7318-1017/Работник, сортировач

Без образование,Начално,Основно

 

 

 

 

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК
БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4
КАЗАНЛЪК 6100
За работодатели тел. 0431 / 64592
e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 

 

Новини от Казанлък

Още един мъж се удави в язовира. Издирват тялото му Още един мъж се удави в язовира. Издирват тялото му
25 юли 2021

Още една жертва във водите на язовир Копринка. Мъж се е удави в язовира през вчерашния ден. Днес тече акция по издирване на тялото му. По първоначални данни загин...

Бъдещи планове за Бузлуджа - за топ дестинация: Изкачване на 70-метровата кула и провеждане на мероприятия Бъдещи планове за Бузлуджа - за топ дестинация: Изкачване на 70-метровата кула и провеждане на мероприятия
23 юли 2021

Провеждане на културни мероприятия и конференции, изкачване по 70-метровата кула с панорамен асансьор са част ...

Екостикерите вдигнаха цената на ГТП в Казанлък с около 5 лв. Какво още трябва да знаем за тях? Екостикерите вдигнаха цената на ГТП в Казанлък с около 5 лв. Какво още трябва да знаем за тях?
23 юли 2021

От 12 юли 2021 г. всяко превозно средство до 3,5 тона получава екостикер след годишен технически преглед. Промените, въведе...

OPEN BUZLUDZHA FEST с организиран транспорт от Казанлък OPEN BUZLUDZHA FEST с организиран транспорт от Казанлък
23 юли 2021

Ако нямате кола или 6 часа за планински преход, екипът на OPEN BUZLUDZHA FEST ви предоставят следните възможности за придвижване до фестивала на Историческата пол...

Живописта на Севда Потурлян изпълва Чирпанлиевата къща през август Живописта на Севда Потурлян изпълва Чирпанлиевата къща през август
23 юли 2021

През настоящата 2021 г. Народно Читалище „Светлина – 1861“ гр. Шипка празнува своя 160 годишен юбилей. Серия от събития ознаменуват т...

Помощите за отопление скачат на 523,55 лева Помощите за отопление скачат на 523,55 лева
23 юли 2021

Помощта за отопление през предстоящия зимен сезон (1 ноември 2021 г. – 31 март 2022 г.) ще се увеличи с 27,75 лева и ще стане 523,55 лева. Повишаването с 5,6% е съобраз...

Плащаме обследване на сградата за саниране и 15% от цената на санирането Плащаме обследване на сградата за саниране и 15% от цената на санирането
23 юли 2021

Съседите първо ще дават свои средства за проучвания, а ако не бъдат одобрени, горят с парите Безплатно за социално слабите Нови правила з...

Засилени проверки на товарни автомобили и автобуси Засилени проверки на товарни автомобили и автобуси
23 юли 2021

До 25 юли 2021 на територията на България и всички страни, членки на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция, Roadpol, е в ход специализирана полицейска операц...

Отпускат още 2,4 млн. лв. за безплатните почивки на морето за учениците Отпускат още 2,4 млн. лв. за безплатните почивки на морето за учениците
22 юли 2021

Правителството одобри 2 422 000 лева за 6258 ученици, които заминават на лятна почивка по Националната програма „Отново заедно“. Те са...

Доброволци помагат в разкрасяването на Шипка Доброволци помагат в разкрасяването на Шипка
22 юли 2021

Кметство гр. Шипка - партньор на „Европейски корпус за солидарност" Кмета на гр. Шипка –Василка Панайотова посрещна с радост младите доброволци от разли...

Половината средства за операцията на Светльо вече са събрани Половината средства за операцията на Светльо вече са събрани
22 юли 2021

Доброволци обединяват своите усилия и капка по капка събират необходимите средства за възстановяването на 50-годишния казанлъчанин Светлозар Сербезов, който ...

Нови отличия за певиците от Школа „Орфей“ Нови отличия за певиците от Школа „Орфей“
22 юли 2021

IX национален конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ се организира в град Хисаря на 16 и 17 юли. Той се провежда в три направления „С месните на М...

Питаме Казанлък:

Кой спорт „пие” най-много бира?

Закови си вотЪ

Обяви от Казанлък

Имоти (1128) Работа (178) Битова техника (16) Разни (11) Автомобили, авточасти (6) Електро и битови уреди (4) Селско стопанство (3)
покажи всички категории
RSS абонамент за новините Новините по email

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | ITni News | Компютърни уроци | Къмпинг Алба | Хижа Бузлуджа | Стара Загора
0.69701