Kazanlak.Com

20 npuaka,

1. Mucume, e "eumau" e aauemo a uauackue auouuu.

2. ooae a 13-oguaa cu gep ga yu peg geaa cu.

3. ee ce ee a peu n, o pouue u o ecka uu ca cu ce cue.

4. Okako Toop uko yp, ee eaee a ce kao ap Kupo.

5. yue ce kak nopa okoa ucu oeceue oaeu a epaa apa.

6. oeeo u pouu yupa, ce kao kaa penukaa "ee ca ko e apaa!"

7. aee auyc caypaka a ua "Co, o npue!"

8. ae noee o eu pa, koo ce kaa Ace.

9. Cae, e o epuo e oc a aua.

10. Bceku koao no kak noo ce cupa aa u poa, cu aupae oa oua.

11. Cae, e noceue yu o ekca a auoau xu ca "aaeu pueu, npopaaa a Kaa 1 apu!"

12. pu noceaa yp aooue poopu a u ce unocaxa.

13. oao uo u ua a ocu cc cyeaa oa, napupa a 50-ua epa, aoo npe ac e co u o o opae auo e ce cupa.

14. peu pee a npaaa u ua noee pau u o ac.

15. oao xoue o oaeaa, uaae npe aa paa.

16. aa u ua c ac o yuue, aoo yu no-ou ac.

17. ouae peoo eeyue, acaeu ecoo opo a nae.

18. He oee a ce oee a paaa a cpeo c, aoo aoe e ooa pa ey paoe.

19. Cae, e pa "a ape aa aa" oaaa "a npae cec cc cnpyaa c".

20. o oaeaa xap a aa c.

...


RSS email


kazanlak.com |

: .net | | ITni News | |
0.03806