14:48 | 08 април 22 12413

Приета е нова наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на ППС в Община Казанлък

Приета е нова наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на ППС в Община Казанлък / Новини от Казанлък

С влизането в сила на Окончателния проект на Генералния план за организация на движението на територията на гр. Казанлък са налице  нови обстоятелства. Те наложиха промени в Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства. Те бяха гласувани на редовната сесия на Общински съвет – Казанлък през месец март тази година. Ето и самите промени:

1. С цел повишаване проводимостта на автомобилното движение по основните пътни артерии на улици и булеварди с въведена забрана с пътен знак В27 /забранени са престоят и паркирането/, в централна градска част се разрешава само престой за извършване на товаро-разтоварна дейност в присъствието на водача на ППС, само с издаден пропуск от Община Казанлък, в часовете от 08:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

2. Във връзка с разрастването на пешеходната зона, която да осигури безопасно придвижване в чиста и здравословна околна среда в центъра на града се предвижда затваряне с бариера на „Пешеходната зона Екозона“ – ул. „Рила“ и ул. „Княз Ал. Дондуков“.

На собственици или ползватели на ППС, притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният им адрес, попадащ в обхвата на „Пешеходна зона Екозона“, се осигурява достъп за преминаване без право на паркиране извън собствеността им, в случаите, когато:

- лицето е с постоянна адресна регистрация в обхвата на пешеходната зона „Екозона“;

- лицето е с постоянен адрес извън границите на гр. Казанлък, а настоящият е в обхвата на пешеходната зона  „ Екозона“;

- лицето има протокол от проведено общо събрание на етажните собственици за разпределяне правото на ползване на свободната дворна площ;

- лицето да представи схема от лице с пълна проектантска правоспособност, касаеща техническата възможност за паркиране в имота;

И в новата наредба са запазва правото на преференциално паркиране на живущите в зоните за кратковременно пракиране.

3. На лицата с постоянна адресна регистрация, извън границите на гр. Казанлък, работещи на постоянен трудов договор в града е предложен нов вид платено паркиране "абонамент с карта" в зони за платено кратковременно паркиране при условия, както следва:

- лицето е с постоянен адрес извън границите на гр. Казанлък и е служител на постоянен трудов договор, което се удостоверява със служебна бележка, издадена от работодателя.

4. Право на паркиране се ползва за едно ППС на жилище, като за второ ППС  се заплаща такса, определена с Наредба №26. Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. Когато жилището е съсобствено, всеки от съсобствениците може да заяви „първи автомобил“.

5. Предвидена е промяна за паркоместата в съответната зона, определена за кратковременно платено паркиране, с фиксирано паркомясто "Служебен абонамент" до 1 брой за фирма.

Извън зоните, определени за кратковременно платено паркиране, може да се заплати паркомясто "Служебен абонамент" до 2 броя за фирма, обозначени по подходящ начин с указателна табела.

Таксите, определени в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, са както следва:

· Пропуск за достъп за преминаване без право на паркиране, извън собствеността за „Живущи в „Пешеходна зона“ и „Пешеходна зона  Екозона“ - 10,00 лв./годишно;

· Пропуск за живущи с адресна регистрация в зоните за кратковременно платено паркиране - 20,00 лв./месец; 240,00 лв./година, за втори автомобил – 40 лв./месец, 480,00 лв./година;

· Пропуск за служители без фиксирано паркомясто "Абонамент с карта“ с управление/офис в зоните за кратковременно платено паркиране - 30,00 лв./месец; 360,00 лв./година;

· Пропуск за товаро–разтоварна дейност на улици и булеварди с въведена забрана с пътен знак В27 /забранени са престоят и паркирането/ в разрешените часове, съгласно чл. 5 от Наредба № 4 - 5,00 лв./час, 20,00 лв./ден, 50,00 лв/месец, 600 лв./година.

Пресцентър на община Казанлък

Следвай новините от Казанлък
Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Къде ще почивате това лято?

Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак