15:24 | 27 февруари 23 2254

Петима казанлъчани са сред кандидатите за народни представители от коалицията ГЕРБ – СДС

Петима казанлъчани са сред кандидатите за народни представители от коалицията ГЕРБ – СДС  / Новини от Казанлък

Коалиция ГЕРБ – СДС внесе листата с кандидатите за народни представители в Старозагорски избирателен район в РИК на 26 февруари, в 11:11 часа. Тя е съставена от 22-ма души от различни общини от областта. Представителите на Казанлък са пет.

Водач е Красимир Вълчев, на второ място е Маноил Манев, на трето казанлъчанката Илиана Жекова. На четвърта позиция е общинският съветник от ГЕРБ в Стара Загора Бояна Танева-Манова, след нея е Младен Желев от гражданската квота от Казанлък, IT специалист и предприемач. На десета позиция е Веселин Сираков, собственик е счетоводна кантора в Казанлък, след него на петнадесета позиция е Михаил Колимечков, управител на частно дружество. На осемнадесета позиция в листата е Марияна Тодорова-Каменова поставена, дамата е управител на частно дружество в Казанлък.

Листата е представена от хора от различни професионални сфери, доказали се в своите общности.

1. Красимир Георгиев Вълчев е завършил „Финанси” в Икономически университет – Варна. Министър на образованието и науката по време на 44-ото Народно събрание. В периода 2002 – 2009 г. работи на различни длъжности в Министерството на финансите. От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката. Народен представител в 46-ото и 47-ото и 48-ото Народно събрание на Република България.

2. Маноил Минчев Манев е докторант по „Национална сигурност“ в Академия на МВР, магистър по история от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, бакалавър по „Национална сигурност“ от Академия на МВР. 13 години е бил служител в Криминална полиция в МВР. Създател и директор на Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ – Стара Загора. Бил е заместник областен управител на област Стара Загора. Народен представител в 43-ото, 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото и 48-ото Народно събрание на Република България.

3. Илиана Петкова Жекова е магистър по „Социални дейности“ и по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Била е социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък, след това директор на дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък към Агенция по заетостта. Народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото и 48-ото Народно събрание на Република България.

4. Бояна Тихомирова Танева-Манова е бакалавър по „Европейско право“ от университета „Абъристуйт“, Англия и магистър по „Европейско и международно бизнес право“ от Виенски университет, Австрия. Била е зам.-председател на най-голямата младежка организация към ЕНП – „Европейските студенти демократи“. Настоящ общински съветник от групата на ГЕРБ в Стара Загора, заместник-председател на ПК „Оперативни програми и международно сътрудничество“. Областен организационен секретар на МГЕРБ – Стара Загора. Мениджър е в търговска фирма.

5. Младен Димитров Желев е магистър по „Туризъм“ от Университет по хранителни технологии – Пловдив. Работил е като мениджър на частни дружества. Към момента е управител на фирма в областта на проектирането, изграждането и внедряването на цялостни софтуерни решения в Казанлък.

6. Иван Станчев Станчев е завършил специалност „Изчислителна техника“ във ВМЕИ – Варна и „Финанси“ в УНСС – София. Заемал е различни ръководни длъжности в частния сектор. Председател е на Общинския съвет на Чирпан и общински ръководител на ГЕРБ в Чирпан.

7. Методи Михайлов Марков е магистър по „Педагогика“ и „Публична администрация“ от Академията на МВР. Работил е в Националната служба за сигурност. Бил е началник на звено „Инспекторат“ в Община Стара Загора и два мандата заместник-кмет на Община Мъглиж. Кметски наместник е на село Шаново за мандат (2019 – 2023 г.). Председател е на Стрелкови клуб „Ронин“ – Стара Загора, Многократен държавен шампион е по динамична стрелба в различните категории оръжия.

8. Анастасия Христова Гидикова е магистър по „Маркетинг и мениджмънт“. Завършила е Академия за управление „Серго Орджаникидзе“, Москва със специалност „Икономика и управление на производството“, Стопанска академия „Проф. Д. Ценов“, Свищов с квалификация „Здравен мениджмънт“ и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Учител по икономика“. Докторант и хоноруван преподавател в Стопански факултет на „Тракийски университет“ – Стара Загора. Има дълъг управленски и административен опит в различни сфери на стопанския живот, общинската и държавна администрация. Регионален председател за Южна България към една от най-големите международни благотворителни организации.

9. Живко Бончев Желев е магистър по „Технология и управление в транспорта“ и бакалавър „Инженер в транспорта“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София. 30 години е работил в сферата на енергетиката в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Управител на рудник „Трояново-север“ от октомври 2018 до април 2022 г. Председател на секция „Енергетика“ към ГЕРБ – Стара Загора. Общински съветник от ГЕРБ – Стара Загора, мандат 2015 – 2019 г. Член на Управителния съвет на Аматьорската футболна лига към Българския футболен съюз.

10. Веселин Росенов Сираков е бакалавър по „Музикална педагогика“ от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Магистър е по „Счетоводство на нефинансовите предприятия“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов и магистър по „Право“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Собственик е счетоводна кантора в Казанлък.

11. Светозар Тодоров Ялъмов е завършил специалност „Публична администрация“ в Технически университет – Габрово. Работи в сферата на строителния бизнес.

12. Десита Динкова Петкова е бакалавър по „Български език и турски език“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има професионална квалификация „Организатор туристическо обслужване“ от същото висше училище и „Приложна психология и психотерапия“ от Медицински университет – Пловдив. Работила е като младши експерт в Община Братя Даскалови и екскурзовод в Къща музей „Пейо Яворов“ в Чирпан. Младши експерт е в Община Чирпан.

13. Тихомир Грудев Динев е ветеринарен лекар. Завършил е Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора и семестриално специалност „Агрономство“. Има богат професионален опит в различни животновъдни ферми. Бил е кмет на село Княжевско за мандат (2007 – 2011 г.). Работи в най голямата кравеферма в България.

14. Деян Стратев Стратев е магистър по „Ветеринарна медицина“ от Тракийски университет – Стара Загора. Има множество допълнителни обучения в Истанбулски университет, Университет по ветеринарна медицина и фармация в Кошице, Словакия, Пизански университет, Пиза, Италия и др. Доцент е по специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“ в Тракийски университет.

15. Михаил Петров Колимечков е бакалавър по „Компютърни системи и технологии“ от Университета по хранителни технологии – Пловдив. Работи като програмист и разработване на софтуер. Управител е на частно дружество в областта на проектирането и изграждането на системи за капково напояване в Казанлък.

16. Дарина Атанасова Василева е магистър по „Агроинженерство“ от Висшия селскостопански институт в Пловдив. Завършила е специалност „Преподавател по английски език“ в Тракийски университет – Стара Загора. От 2013 г. до момента е старши учител по английски език в Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в Гълъбово.

17. Надя Трендафилова Карбанова е магистър по „Медицина“ от Тракийски университет - Стара Загора, бакалавър по специалност „Обща психология“ от Югозападен университет - Благоевград, магистър по „Здравен мениджмънт“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов, магистър по специалност „Политическа психология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Работила е като офис мениджър, лекар ординатор в Инфекциозно отделение в Стара Загора, директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. Управител е на Социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Стара Загора. Директор на комплекс за социални услуги – Хасково. Председател е на Дружеството на психолозите в България – клон Стара Загора, хоноруван преподавател в катедра „Социални дейности“ в Тракийски университет.

18. Марияна Христова Тодорова-Каменова е бакалавър по „Счетоводство и контрол“ от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Завършила е специалност „Начална педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора. Управител е на частно дружество в Казанлък.

19. Мартин Николаев Мартинов е бакалавър по „Финанси“ от УНСС – София и магистър по „Финанси и банки“ от Тракийски университет – Стара Загора. Има над 25 завършени курса и обучения в сферата на банкирането. Над 13 години е заемал различни позиции в банкови институции в Стара Загора. Управител и финансов директор е на частна компания в областта на фармацията.

20. Димитър Маринов Стаматов е инженер от Технически университет – Варна и магистър по „Международни икономически отношения“ от Университет по национално и световно стопанство – София. Трудовият му опит включва позициите ръководител на ТП „Мерки и измервателни уреди“, управител на дружество с ограничена отговорност. Председател е на Общинското ръководство на СДС – Стара Загора.

21. Стоян Василев Григоров е бакалавър по „Агроинженерство“ и магистър по „Управление на системи за безопасност и качество на храните“ от Тракийски университет – Стара Загора. Към момента работи в компания в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

22. Ростислав Здравков Попов е бакалавър по „Електроенергетика“ от Технически университет – Габрово. Заемал е различни позиции в частни компании. Работи в ТЕЦ „Марица изток 2“.

Следвай новините от Казанлък
Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Без какво не може на един абитуриентски бал?

Обяви от Казанлък:

Кингс Валей Медикъл и СПА хотел търси да назначи Сервитьори и Бармани

Кингс Валей Медикъл и СПА хотел търси да назначи Сервитьори и Бармани

Кингс Валей Медикъл и СПА хотел търси да назначи СЛУЖИТЕЛИ в отдел „Храни и напитки“ (заведенията на хотела) на...

Работа 11/04/2024 гр.Казанлък
“Аквапарк “ Овощник търси да назначи персонал за предстоящия летен сезон

“Аквапарк “ Овощник търси да назначи персонал за предстоящия летен сезон

“Аквапарк “ Овощник, търси да назначи персонал за предстоящия летен сезон: Готвачи/ топла и студена кухня/, спасители,бармани,...

Работа 10/04/2024 с.Овощник
Фирма ”Мед Метал” търси да назначи работник в сферата на вторичните суровини и работник за Автоморга

Фирма ”Мед Метал” търси да назначи работник в сферата на вторичните суровини и работник за Автоморга

Фирма ”Мед Метал” на разклона за гр.Крън, търси да назначи работник в сферата на вторични суровини и работник...

Работа 10/04/2024 гр.Крън
Нова Ф 49 търси да назначи Касиер

Нова Ф 49 търси да назначи Касиер

Стани част от екипа на строителен търговски център Нова Ф 49 на позиция касиер. Ако сте положително настроени...

Работа 09/04/2024 гр.Казанлък
Ню Йорк Пъб гр.Казанлък търси да назначи сервитьори, пицари и помощник кухня

Ню Йорк Пъб гр.Казанлък търси да назначи сервитьори, пицари и помощник кухня

Ню Йорк пъб гр.Казанлък, търси да назначи сервитьори, пицари и помощник кухня. За информация на място в Ню Йорк...

Работа 03/04/2024 гр.Казанлък

ЗПП ЕООД предлага под НАЕМ нов модел автовишка с хидравличен кош

ЗПП ЕООД гр.Шипка предлага под НАЕМ нов модел автовишка IVECO с хидравличен кош,въздух и ток 220V с осигурен оператор....

Платени съобщения 18/03/2024 гр.Казанлък

Най - четени новини

за последната седмица

31 години след разкопките, гробно-култов комплекс „Оструша“ е достъпен за посетители

10609 | 09 април 2024

Колективът на Поликлиниката застава в подкрепа на управителя д-р Красимир Пейчев

6017 | 10 април 2024

Десетки гости се събраха край Шипка за откриването на археокомплекс „Долината на тракийските царе“

5726 | 09 април 2024

Почина пианистката Марияна Иванова

5611 | 08 април 2024

Шофьор се блъсна в гараж след гонка с полицаи и избяга

4922 | 12 април 2024

Благотворителният бал на Ротари Казанлък събра 32 хиляди лева

4748 | 13 април 2024

Д-р Виолета Корчева: Грижата за здравето е лична отговорност на всеки един от нас

4337 | 08 април 2024

За трета поредна година на язовир Копринка ще се съберат любители на каяка от страната и чужбина

3920 | 10 април 2024

Жест на доброта: Казанлъчанка подарява цветя на абитуриенти в неравностойно положение

3913 | 08 април 2024

Стефан от Бузовград има нужда от помощ, за да ходи отново

3573 | 11 април 2024
Sesame Казино Игри
Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак