Промоции

Участвайте за легендарните модели на Ferrari в новогодишната томбола на автосервиз “Мончев-90“


ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В НОВОГОДИШНАТА ТОМБОЛА НА „МОНЧЕВ-90“ ООД

“Участвайте за легендарните модели на Ferrari „

Раздел 1. Предмет на правилата

Настоящите Правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на новогодишната томбола под мотото “ Участвайте за легендарните модели на Ferrari “ (“Томболата“,“Играта“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите – лица, участници в Играта.
Раздел 2. Организатор

2.1. Организатор на Играта е "Мончев-90" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 123016370, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, 6100, бул. Александър Батенберг №223.

2.2. Организаторът организира и провежда Играта самостоятелно или и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява за участниците промоционални продукти:

- Колекция с оригинални модели на  FERRARI -2бр.
- Тениски „SHELL“-5бр.
- Шапки „SHELL“-5бр.
- Мултифункционални фенерчета „SHELL“-3бр.
- Многофункционален инструмент в химикал/отвертка/фенер „SHELL“ -3бр,

Раздел 3 . Срок и територия на провеждане на Играта. Комуникация.

3.1. Играта започва на 06.12.2018г. и приключва в 10:00 ч. на 05.01.2019г. (“Период на провеждане“). Организаторът има право да удължи Периода на провеждане на Играта, като уведоми своевременно потребителите по подходящ начин.

2.3. Играта се провежда:
2.3.1. В автокомплекса на Мончев-90 ООД, гр.Казанлък, бул. Александър Батенберг №223.
2.3.2. Във Фейсбук страницата на Мончев-90 ООД:
https://www.facebook.com/monchev90

3.2. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Играта чрез настоящите Правила, публикувани на интернет страниците на Организатора:

https://www.kazanlak.com/c_avtoserviz-monchev-90_774_2.html
https://business.google.com/site/l/07450645460191728554?hl=bg

или,чрез комуникационни материали в автокомплекса на Мончев-90 ООД, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.

Раздел 4. Изисквания към участниците

Физическите лица, желаещи да участват в Играта (“Участници“), трябва да са навършили 18-годишна възраст към датата на участието си в Играта и да изпълнят Условията за участие.

Раздел 5. Условия за участие в Играта.

5.1. Всички клиенти на Автосервиз "Мончев-90", които закупят продукт или ползват услуга (ГТП, автомивка, смяна на масло, диагностика или ремонт на автомобил) могат да се участват с дубликата на касовата бележка, като  запишат на гърба й двете си имена и телефонен номер.
5.2. Всеки който хареса и сподели поста във Фейсбук страницата на „Киа –Казанлък Мончев-90“ https://www.facebook.com/monchev90 .“ Участвайте за легендарните модели на Ferrari “  , ще може да участва в томболата, като един, който е изпълнил и двете условия описани в поста, ще бъде избран на случаен принцип, ще спечели 1 к-т от колекция с оригинални модели на FERRARI,
Раздел 7. Получаване на наградите

7.3.  Имената на спечелилите от Новогодишната томбола,  ще бъдат изтеглени на  05. 01.2019 г. от 10:00 часа в автосервиз "Мончев-90", Тегленето ще бъде заснето изцяло и излъчено в кazanlak.com
Имената на спечелилите ще бъдат публикувани в интернет сайта на Организатора на адрес на Мончев-90 ООД:
https://www.kazanlak.com;  https://www.kazanlak.com/c_avtoserviz-monchev-90_774_2.html и  в  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001235683761
Тегленето  ще  бъде заснето изцяло и излъчено в www.кazanlak.com
7.1. Спечелилите участници, ще бъдат информирани по телефона след 11:00 часа на 05.01.2019г.

Раздел 8. Отговорност

8.1. С участието си в Играта потребителите дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи.

8.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участници в Играта като цяло и/или за грешки и/или недостатъци при провеждането й като цяло, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки.

Раздел 9. Заключителни разпоредби

9.1. За Периода на провеждане на Играта настоящите правила са достъпни на интернет сайта на Организатора на адрес: https://www.kazanlak.com/c_avtoserviz-monchev-90_774_2.html,  както и при поискване от автосервиз „Мончев-90“ООД гр.Казанлък, бул.Александър Батенберг,223.

9.2. Информация за Играта потребителите могат да получат в автокомплекса на Мончев-90 ООД и на: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001235683761

9.3. Настоящите Правила представляват пълните правила, уреждащи реда и условията за провеждане на Играта, за участието на потребителите в нея и за получаване на обявените продукти. По отношение на Правилата и на Играта като цяло се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

9.4. Всички спорове между Организатора и потребителите, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.

9.5. Настоящите Правила влизат в сила на 06.12.2018г. и са валидни за целия Период на провеждане на Играта, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с тях. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Организатора на адрес: https://www.kazanlak.com/c_avtoserviz-monchev-90_774_2.html . В случай на изменение или допълнение на правилата, най-късно в деня на извършване на промяната, актуализираните текстове на правилата ще бъдат разпространени на . https://www.kazanlak.com/c_avtoserviz-monchev-90_774_2.html Потребителите следва сами да проверяват на адрес : https://www.kazanlak.com/c_avtoserviz-monchev-90_774_2.html ,

за промени в Правилата и Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.

ИЗТЕКЛА :)

Спечелете оригинална тениска FERRARI

в коледната томбола на

 

 

Всеки клиент, сменил маслото на автомобила си при нас със Shell Helix Ultra, в периода  oт 23.10.2017г. до 21.12.2017г.,

ще получи подарък  оригинален ключодържател Ferrari

 и ще има възможност да участва в коледната томбола с подаръци –

 оригинални тениски Ferrari

Само едно масло пулсира в сърцето на Ferrari - Shell Helix Ultra!

Всичко друго е компромис!

 

Уникалните по рода си синтетични моторни масла Shell Helix Ultra, произведени от базово масло, извлечено от природен газ. Влагането на Shell Pure Plus Технологията позволява на продукта да предложи още по-високи нива на почистване и защита. Тази иновативна патентована технология преобразува природен газ в кристално чисто базово масло, което на практика не съдържа замърсяванията, намиращи се в суровия петрол.

Уважаеми клиенти, можете да участвате в томболата с дубликата на касовата бележка, като запишете на гърба й вашите имена и телефонен номер.

Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на  22 декември 2017 г. от 10:00 часа в автосервиз "Мончев-90".
Tегленето ще бъде заснето изцяло и излъчено в www.кazanlak.com

Правила за участие в томболата - изтеглете ТУК:

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ


Направете застраховката си при нас и ще получите 11.00 лева отстъпка от ГОДИШНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД на вашия автомобил.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мончев-90 ООД е доверен сервиз на Булстрад от 2015г.

Кампания за сигурността и изправността на Вашия автомобил


Благодарим Ви, че сменихте маслото си при нас! ... На място ще получите  талон за 20% отстъпка от цената на годишния технически преглед.


Напомняме Ви, че с технически изправния автомобил можете да предприемате безаварийно и спокойно пътуване. Навременната смяна на маслото е един от най-важните фактори, определящи състоянието на вашия двигател. Стареенето на маслото е резултат от химически промени и се дължи на високите температури на работа на двигателя, попадане на гориво и вода в маслото, смесване на маслото с отработили газове, сажди, серни съединения и др...


Ние ви предлагаме  цяла гама масла Castrol, Shell, Mobil, Mabanol, Politron, Total, Yacco, Texaco, Motul,    български масла и висококачествени филтри


Сменете маслото си СЕГА , за да се предпазите от проблемите, които могат да възникнат в последствие.
И тъй като всички редовните клиенти заслужават отстъпка,ще  получите талон с 20% отстъпка от цената на  Годишния технически преглед на Вашия автомобил.


Нaправете запитване на email: moniko@mail.bg или се обадете за час за смяна на масло и на годишен технически преглед на телефон 043163047 или  0899963935

НОВО! ОНЛАЙН МАГАЗИН! НОВО! ОНЛАЙН МАГАЗИН! НОВО! ОНЛАЙН МАГАЗИН! НОВО! ОНЛАЙН МАГАЗИН!


http://www.monchev90.com

Уважаеми клиенти,

С удоволствие Ви представяме новия онлайн магазин на Мончев-90 ООД
С цел да бъдем максимално близо до Вас и да Ви улесним в процеса на пазаруване, стартирахме нашия електронен магазин, специализиран в ПРЕДЛАГАНЕТО  НА АВТОЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И КОЗМЕТИКА ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ.
Като специален подарък за клиентите на новия електронен магазин, всички закупени онлайн продукти до 31.12.2016г., ще бъдат доставени безплатно до Вашия адрес във всяка точка на България.
За да пазарувате с удоволствие и да бъдете информирани за всички преференциални предложения от http://www.monchev90.com , моля посетете сайта на фирмата http://www.kazanlak.com/c_avtoserviz-monchev-90_774_1.html в раздел ПРОМОЦИИ, или фейсбук страницата ни:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001235683761

Приятно пазаруване!
Екипът на "Мончев-90" ООД

Великден наближава! Очакват ни ярки цветове и радостно настроение, а традициите повеляват да подредим с любов и внимание богата трапеза. Затова ние, от КИА, отново подгот-вихме за Вас неустоимия си Великденски специалитет!

Представяме Ви едно от най-цветните изкушения в моделната гама на марката - Пиканто :)

Малкият и енергичен приятел от КИА е вълнуващата подправка на живота ви, която ще го направи дори по-цветен! Сега на изключителна цена от 16 990 лв с ДДС. Подробности на www.kia.bg. #SmallSizeBigFun

KIA Rio business line. Със 7г. гаранция и право на данъчен кредит. Подходящият партньор за Вашия бизнес.

KIA Cee'd business line. Със 7г. гаранция и право на данъчен кредит. Подходящият партньор за Вашия бизнес.

ТЕСТ-ДРАЙВ НА KIA SPORTAGE


Скъпи приятели, КИА Моторс България стартира национално роуд шоу с новия КИА Спортидж. Ще имате възможност да се убедите в качествата на нашия бестселър в Киа Казанлък от 21 до 26 април.
Заповядайте, очакваме Ви!

Запишете си час за тест-драйв  на 23 и 24 април от 10:00  до  18:00ч. на тел. 0898 595 532.

Понеделник - Петък
08:30ч. – 19.00ч.

Събота
09:30ч. - 15:00ч.

СЕРВИЗНА ПРОМОЦИЯ НА КИА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016


Скъпи приятели,
Тази година сме готови да Ви предложим нашите специални сервизни пакети и атрактивни условия за
обслужване на Вашия автомобил КИА. Наш ангажимент е винаги да получавате отзивчивост, професио-
нално отношение и надеждно партньорство.

До края на месец февруари Ви каним в оторизирания сервиз на КИА в Казанлък, за да осъществим:

Безплатна проверка на външни светлини и система за измиване на стъклата с подарък зимна течност за
чистачки – 1л концентрат

25 % отстъпка от труд и резервни части при реглаж на фарове, смяна на
крушки и чистачки


25% отстъпка от цената на накладки и спирачни дискове

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО


АВТОМОНТЬОР
Описание:
- Цялостна техническа проверка на автомобилите;
- Диагностика и отремонтирване на МПС;
- Смяна масла, ремонт ходова част, ремонт ДВГ, смяна накладки, амортисьори и др.

Изисквания:
- Умение за работа в екип;
- Отговорност, енергичност,изпълнителност;
- Организационни и комуникативни умения.

Ние Ви предлагаме:
- Трудов договор;
- Трудово възнаграждение по договаряне.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас моля изпращайте своята Автобиография на e-mail: moniko@mail.bg

ЗА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА СЕРВИЗ МОНЧЕВ-90 :


 

В стремежа си да отговорим на Вашите очаквания и да Ви бъдем винаги полезни, подготвихме специална ЕСЕННА СЕРВИЗНА КАМПАНИЯ.

За да  сте спокойни през студените зимни месеци Ви предлагаме:

• Безплатно измерване температурата на замръзване на антифриза.

• Безплатна проверка на акумулатори.

• Безплатна смяна на масло и маслен филтър*


*Смяната се извършва с консумативи и части от сервиза

Моля, запишете си час на тел: 0431 63047.

25 ГОДИНИ НА СКОРОСТ!


На 17 април 2015  фирма „Мончев-90” ООД празнува 25 годишен юбилей!

"За тези 25 години успяхме да запазим жив в нас състезателния дух на автомобилизма", споделят Ники Мончев и колегите му. Фирма „Мончев-90” бе дългогодишен организатор на планинското автомобилното състезание „Шипка”, многократен спомоществовател на автомобилни, спортни състезания и други инициативи в нашия град.

По случай своята 25 годишна фирма „Мончев -90” ще направи подарък на всички свои дългогодишни и нови клиенти през следващата седмица.

От 20-и до 25-и април ще получите ОТСТЪПКА от 25 % на всички стоки и услуги предлагани от фирма „Мончев-90" ООД.

Състезателният дух на автомобилизма е нашето предимство!
25 години на скорост „Мончев-90” ООД

На вниманието на всички кулинарни фенове! Не пропускайте Великденския специалитет от КИА. Начин на приготвяне:

Седем модела КИА внимателно се подреждат един до друг. От цената на всеки се премахват 7% и се гарнира с безпрецедентна 7 годишна гаранция. Ястието се сервира топло във всички представителства на марката в страната. Препоръчително е горещото предложение да се консумира до 15 април 2015г.
Бон Апети!

Продадени!!!

Нови 6 автомобила КИА очакват своите нови собственици в Казанлък


Блестящите най-нови модели на КИА очакват своите нови собственици от Казанлък: градските Soul и Rio, семейният  Carens, модификациите на емблематичния Cee’d в спортния Pro_Cee’d и удобния комби модел Cee’D_SW и компактният и красив джип Sportage. Но най-добрата новина за любителите на марката, е че в казанлъшкия Автосалон на КИА

CEE'D, CEE'D_SW и PRO_CEE'D и GT 

OPTIMA FL и OPTIMA FL Hybrid 

SORENTO FL 

CARENS 

RIO 

SOUL

Още промоции от КИА - Казанлък


Sportage, Rio, Cee’d
с оборудване N1 и възможност за данъчен кредит!

 

Специалното предложение към земеделски производители:

  • Безплатно оборудване N1 ( на стойност 980 лв.)
  • възможност за данъчен кредит
  • –9% отстъпка от базовите цени

Безплатен преносим 3G WiFi hotspot с всяка KIA


Всеки модел КИА сега е с MiFi портативно безжично устройство. Името е съчетание от думите Mobile и WiFi – MiFi, преносим 3G WiFi hotspot с включен рутер, към който могат да се свържат устройства имащи вграден WiFi модул.

 

Към каталога Искаш да си тук? Включи се.

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Автокозметика ATAS | Стара Загора
0.78229