Kazanlak.Com / Новини

Практически обучения по дигитални умения за МСП в Регионалната библиотека в Стара Загора

23 януари 2018, 14:30 коментара 1861
Практически обучения по дигитални умения за МСП  в Регионалната библиотека в Стара Загора / Новини от Казанлък

 

Дигитален маркетинг, услуги в облак, защита на данните и безопасни онлайн транзакции

Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ) в партньорството със сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” и Латвийска асоциация за информационни и комуникационни технологии (ЛИКТА) стартира изпълнението на проект: „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България”.

Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта възлиза на 168 393,58 лв. от които еропейското финансиране е  159 973.89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419.69 лева.

Общата цел на проекта е да се повишат възможностите за устойчива заетост и качеството на работната сила в българските малки и средни предприятия (МСП).

Ще осъществим трансфер на иновации и добри практики от опита на латвийския партньор. Те ще ни съдействат за проучването и адаптирането на иновативен модел за обучение по авангардни дигитални компетенции на заети в МСП в три български области. Чрез проекта ще утвърдим обществените библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора като центрове за придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП.

В тази връзка представители на библиотеките от тези три града, двама на ФГББ и двама на малкия бизнес посетихме ЛИКТА с цел да почерпим от знанията, опита и добрите практики на ЛИКТА, техните партньори от бизнеса, други организации и библиотечния сектор, в две направления:

1.     Развитие и прилагане на образователни модели за придобиване на съвременни цифрови умения от МСП.

2.     Развитие на партньорства на местно и национално ниво между различни заинтересовани страни за успешното прилагане на образователните модели. И за осигуряване на по-широк и равен достъп до тях за повече хора.

ЛИКТА е приключила един проект за дигитални обучения на МСП 2013-2016 с 3249 обучени заети лица, а от 2016 година много успешно управлява втори проект, като резултатите са впечатляващи, амбициите им са до 2020 година да бъдат обхванати над 1000 фирми в над 7000 обучения, 200 за месец. И сигурно ще го направят поради много причини.

Латвия е 19-а в Европейския съюз според DESI. Индексът за цифрова икономика и общество (DESI) измерва напредъка на страните от ЕС към цифровата икономика и общество. По този начин тя обединява набор от подходящи показатели за текущата европейска комбинация от цифрови политики. 1 – Свързване; 2 - Човешки капитал; 3 - Използване на интернет; 4 - Интеграция на цифровите технологии; 5 - Цифрови обществени услуги.

България е 27 – предпоследна. Това не е повод за гордост и изисква от правителството, софтуерни организации, бизнеса, образователни и обучителни центрове, а и от цялото общество програма и мерки за преодоляване на изоставането. Изпълнението на този проект е правилна стъпка в тази насока и е необходимо да получи подкрепа за разпостранение и мултиплициране на резултатите му.

ЛИКТА е създадена през 1998 г. и обединява над 100 организации на ИКТ индустрията, изследователски и образователни институции (около 20 университета и колежи), доставчици на цифрови услуги и други сдружения. ЛИКТА притежава статут на образователна институция и благотворителна организация. Координатор е на Коалицията за национални цифрови умения и работни места в Латвия от 2013 г. насам. Координатор е на кампаниите GOW, E-skills for Jobs в Латвия. Работи с над 30 регионални центрове за обучение в Латвия в различни области на цифровите умения като партньори и акредитирани центрове. От 2005 г. досега са разработени и приложени повече от 150 различни програми за обучение по цифрови умения, тестове и оценка на уменията за над 200 000 граждани в Латвия. Девизът на ЛИКТА е „ИКТ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“.

Във връзка с това и изпълнението на техния проект е подписан меморендум за партньорство с още много организации в Латвия.

"Невъзможно е да бъдете част от пазара на труда, ако не сте образовани в областта на ИКТ. Световната икономика се променя бързо. Старите традиционни икономически отрасли се заменят с нови, свързани с ИКТ и тяхното използване" - цитират президента си. Основната цел на меморандума за сътрудничество е да се засили развитието на латвийската ИКТ индустрия и нейният износ, да се използват възможностите, предоставени от тази индустрия за растежа на националната икономика на Латвия, както и да се постигне пълен потенциал на цифровото управление, в съответствие с изискванията на съвременното общество и икономика, и да се повиши конкурентоспособността на Латвия и нейната икономика.

Фондация „Глобални библиотеки - България” е приемник на целите и рeзултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ. Тя е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища.

Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България” е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие. Целите на Фондацията са тясно свързани с ИКТ:

1. Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите.

2. Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно развитие.

3. Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация.

Като наследници на проекта “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” (2008 – 2013), фондацията има опит с организиране на обучения – присъствени и дистанционни в компютърните зали в Регионалните библиотеки в Пловдив, Стара Загора и Смолян, както и в останалите регионални библиотеки в страната. 

Много общо има между двете организации. За това и като партньор, който вече е преминал изключително резултатно през отделните стъпки в своя проект, запознаването с опита на ЛИКТА беше от голямо значение. Ние се срещнахме с нашите домакини в иновационния център на Microsoft за Северна Европа и Националната библиотека на Латвия, партньори на ЛИКТА.

Домакините, в лицето на вицепрезидента на ЛИКТА и организатор на латвийския проект Мара Джейкъбсън, и Рита Карлсон, бяха изключително любезни и ни презентираха етапите по латвийския проект, запознаха ни с обучителните платформи и основните теми в организираните от тях обучения. Също така научихме много за библиотеките в Латвия, тяхната дейност и услуги, финансиране. Всъщност за успеваемостта на проекта и мултиплициране на резултатите от най-голямо значение е широкото партньорството и ангажираността на правителството и организации.

Обученията са основно практични и с тях се цели малкият бизнес, който няма достатъчен ресурс за дейности свързани с дигитален маркетинг и реклама, за организация на дейността с облачни технологии, защита и плащания, да получи необходимите знания и с това да оптимизира организацията си на работа, да подобри рекламата и представяне на бизнеса си, да засили защитата на данните и успешно да извършва онлайн транзакции. Нещо повече – възможност да увеличи предлаганите услуги, като включи и наученото в портфолиото си.

По проекта на ФГББ, в България пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП. 10 от тях  са представители на МСП от област Стара Загора.

За целта ще се разработи иновативна образователна програма. Тя щя се основава на смесен подход на обучение: лице в лице в библиотеките, онлайн в модерна обучителна платформа, и практическо приложение на усвоените знания. Ще се осигури свободен достъп до ресурси, обучители, ментори и парнтьори в обществените бибилотеки. По този начин за първи път в България обществените библиотеки ще се превърнат в център за развитие на съвременни цифрови умения от заетите в МСП.

Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи и устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите, мобилните разплащания. Ще осигури основни познания за цифровия маркетинг, за ползване на облачни услуги, за начините за защита на данните и осъществяване на безопасни онлайн транзакции, както и създаване на мрежа за сътрудничество.

Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, с над 980 обществени библиотеки страна, сред членовете на Съюз Произведено в България и всички заинтересовани страни.

Автори: Радостина Кацарова – обучител по дигитални компетенции, Стефан Димитров – координатор проект

За контакти и допълнителна информация:

Фондация „Глобални библиотеки – България“

Стефан Димитров, Координатор проект: 0892 219 367, s.dimitrov@glbulgaria.net

 

Новини от Казанлък

Новият кмет на Мъглиж встъпи в длъжност навръх рождения си ден Новият кмет на Мъглиж встъпи в длъжност навръх рождения си ден
05 март 2021

Новоизбраният кмет на Мъглиж д-р Душо Гавазов встъпи официално в длъжност. Той бе избран като кандидат на партия ГЕРБ на проведените на 28 февруари извънре...

ППМГ “Никола Обрешков” е положила основите за научното израстване на хиляди казанлъчани ППМГ “Никола Обрешков” е положила основите за научното израстване на хиляди казанлъчани
05 март 2021

Илиана Жекова - кандидатът за народен представител от листата на ГЕРБ (28) уважи празника на математическата гимназия в Казанлък. ...

Библиотеката посвещава 8 март на жените, които промениха света Библиотеката посвещава 8 март на жените, които промениха света
05 март 2021

Още от сътворението на света, жената има особена роля. Тя е майка, пълководец, политик, учен - всяка има свое призвание. Дългият път към еманципацията не е...

Бюрото по труда с финансови средства за насърчителни мерки за заетост Бюрото по труда с финансови средства за насърчителни мерки за заетост
05 март 2021

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че разполага с...

Заловиха автокрадец, за седмица обрал две коли в Казанлък Заловиха автокрадец, за седмица обрал две коли в Казанлък
05 март 2021

На 4-ти март в Районно управление - Казанлък се е явила 35-годишна жена, която заявила, че за времето от 18:00 ч. на 29-ти до 12:30 ч. на 30-ти януари, след кат...

Три автомобила осъмнаха с разбити стъкла в Казанлък Три автомобила осъмнаха с разбити стъкла в Казанлък
05 март 2021

На 03-ти март, около 01:10 ч., при извършване на обход на ул. "Славянска" и ул. "Трапезица" в гр. Казанлък, служители на Районно управление - Каза...

Заявления от избирателите поставени под задължителна карантина или изолация Заявления от избирателите поставени под задължителна карантина или изолация
05 март 2021

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с подвижна ...

Илиана Жекова, Роман Желев и Мария Гинева са казанлъчаните, кандидати за депутати от ГЕРБ Илиана Жекова, Роман Желев и Мария Гинева са казанлъчаните, кандидати за депутати от ГЕРБ
05 март 2021

Трима са кандидатите за народни представители от Казанлък в листата на ГЕРБ-СДС (№28). Това са: Илиана Жекова, Роман Желев и Мар...

Трима казанлъчани и в листата на ПП “Има такъв народ“ на Слави Трифонов Трима казанлъчани и в листата на ПП “Има такъв народ“ на Слави Трифонов
04 март 2021

Шоуменът Слави Трифонов е водач на листата на ПП "Има такъв народ" в 27 МИР Стара Загора. Сред шестнайсетте кандидата намират своето мяс...

Две казанлъшки имена и в партията на лидера на русофилите Николай Малинов Две казанлъшки имена и в партията на лидера на русофилите Николай Малинов
04 март 2021

Лидерът на Национално движение "Русофили" Николай Малинов оглави политическия проект "Възраждане на отечеството", който е съ...

И в коалицията “Изправи се! Мутри вън!“ откриваме трима казанлъчани И в коалицията “Изправи се! Мутри вън!“ откриваме трима казанлъчани
04 март 2021

В листата на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ Мая Манолова застава на чело на първа позиция и в старозагорския многомандатен избирателен ...

Над 1250 метра унищожени мрежи и 120 кг. спасена риба за 24 часа на яз.Жребчево Над 1250 метра унищожени мрежи и 120 кг. спасена риба за 24 часа на яз.Жребчево
04 март 2021

При съвместна нощна проверка на ЦРОО и ИАРА, само за денонощие са били унищожени над 1250 метра мрежа и са върнати близо 120 кг риба, сред...

Питаме Казанлък:

Бихте ли си сложили ваксина срещу коронавирус?Закови си вотЪ

Обяви от Казанлък

Имоти (1449) Работа (804) Разни (174) Автомобили, авточасти (60) Битова техника (50) Електро и битови уреди (39) Домашни любимци (14)
покажи всички категории
RSS абонамент за новините Новините по email

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Автокозметика ATAS | Стара Загора
0.94946