Kazanlak.Com / Новини

Практически обучения по дигитални умения за МСП в Регионалната библиотека в Стара Загора

23 януари 2018, 14:30 коментара 1758
Практически обучения по дигитални умения за МСП  в Регионалната библиотека в Стара Загора / Новини от Казанлък

 

Дигитален маркетинг, услуги в облак, защита на данните и безопасни онлайн транзакции

Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ) в партньорството със сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” и Латвийска асоциация за информационни и комуникационни технологии (ЛИКТА) стартира изпълнението на проект: „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България”.

Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта възлиза на 168 393,58 лв. от които еропейското финансиране е  159 973.89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419.69 лева.

Общата цел на проекта е да се повишат възможностите за устойчива заетост и качеството на работната сила в българските малки и средни предприятия (МСП).

Ще осъществим трансфер на иновации и добри практики от опита на латвийския партньор. Те ще ни съдействат за проучването и адаптирането на иновативен модел за обучение по авангардни дигитални компетенции на заети в МСП в три български области. Чрез проекта ще утвърдим обществените библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора като центрове за придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП.

В тази връзка представители на библиотеките от тези три града, двама на ФГББ и двама на малкия бизнес посетихме ЛИКТА с цел да почерпим от знанията, опита и добрите практики на ЛИКТА, техните партньори от бизнеса, други организации и библиотечния сектор, в две направления:

1.     Развитие и прилагане на образователни модели за придобиване на съвременни цифрови умения от МСП.

2.     Развитие на партньорства на местно и национално ниво между различни заинтересовани страни за успешното прилагане на образователните модели. И за осигуряване на по-широк и равен достъп до тях за повече хора.

ЛИКТА е приключила един проект за дигитални обучения на МСП 2013-2016 с 3249 обучени заети лица, а от 2016 година много успешно управлява втори проект, като резултатите са впечатляващи, амбициите им са до 2020 година да бъдат обхванати над 1000 фирми в над 7000 обучения, 200 за месец. И сигурно ще го направят поради много причини.

Латвия е 19-а в Европейския съюз според DESI. Индексът за цифрова икономика и общество (DESI) измерва напредъка на страните от ЕС към цифровата икономика и общество. По този начин тя обединява набор от подходящи показатели за текущата европейска комбинация от цифрови политики. 1 – Свързване; 2 - Човешки капитал; 3 - Използване на интернет; 4 - Интеграция на цифровите технологии; 5 - Цифрови обществени услуги.

България е 27 – предпоследна. Това не е повод за гордост и изисква от правителството, софтуерни организации, бизнеса, образователни и обучителни центрове, а и от цялото общество програма и мерки за преодоляване на изоставането. Изпълнението на този проект е правилна стъпка в тази насока и е необходимо да получи подкрепа за разпостранение и мултиплициране на резултатите му.

ЛИКТА е създадена през 1998 г. и обединява над 100 организации на ИКТ индустрията, изследователски и образователни институции (около 20 университета и колежи), доставчици на цифрови услуги и други сдружения. ЛИКТА притежава статут на образователна институция и благотворителна организация. Координатор е на Коалицията за национални цифрови умения и работни места в Латвия от 2013 г. насам. Координатор е на кампаниите GOW, E-skills for Jobs в Латвия. Работи с над 30 регионални центрове за обучение в Латвия в различни области на цифровите умения като партньори и акредитирани центрове. От 2005 г. досега са разработени и приложени повече от 150 различни програми за обучение по цифрови умения, тестове и оценка на уменията за над 200 000 граждани в Латвия. Девизът на ЛИКТА е „ИКТ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“.

Във връзка с това и изпълнението на техния проект е подписан меморендум за партньорство с още много организации в Латвия.

"Невъзможно е да бъдете част от пазара на труда, ако не сте образовани в областта на ИКТ. Световната икономика се променя бързо. Старите традиционни икономически отрасли се заменят с нови, свързани с ИКТ и тяхното използване" - цитират президента си. Основната цел на меморандума за сътрудничество е да се засили развитието на латвийската ИКТ индустрия и нейният износ, да се използват възможностите, предоставени от тази индустрия за растежа на националната икономика на Латвия, както и да се постигне пълен потенциал на цифровото управление, в съответствие с изискванията на съвременното общество и икономика, и да се повиши конкурентоспособността на Латвия и нейната икономика.

Фондация „Глобални библиотеки - България” е приемник на целите и рeзултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ. Тя е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища.

Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България” е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие. Целите на Фондацията са тясно свързани с ИКТ:

1. Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите.

2. Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно развитие.

3. Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация.

Като наследници на проекта “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” (2008 – 2013), фондацията има опит с организиране на обучения – присъствени и дистанционни в компютърните зали в Регионалните библиотеки в Пловдив, Стара Загора и Смолян, както и в останалите регионални библиотеки в страната. 

Много общо има между двете организации. За това и като партньор, който вече е преминал изключително резултатно през отделните стъпки в своя проект, запознаването с опита на ЛИКТА беше от голямо значение. Ние се срещнахме с нашите домакини в иновационния център на Microsoft за Северна Европа и Националната библиотека на Латвия, партньори на ЛИКТА.

Домакините, в лицето на вицепрезидента на ЛИКТА и организатор на латвийския проект Мара Джейкъбсън, и Рита Карлсон, бяха изключително любезни и ни презентираха етапите по латвийския проект, запознаха ни с обучителните платформи и основните теми в организираните от тях обучения. Също така научихме много за библиотеките в Латвия, тяхната дейност и услуги, финансиране. Всъщност за успеваемостта на проекта и мултиплициране на резултатите от най-голямо значение е широкото партньорството и ангажираността на правителството и организации.

Обученията са основно практични и с тях се цели малкият бизнес, който няма достатъчен ресурс за дейности свързани с дигитален маркетинг и реклама, за организация на дейността с облачни технологии, защита и плащания, да получи необходимите знания и с това да оптимизира организацията си на работа, да подобри рекламата и представяне на бизнеса си, да засили защитата на данните и успешно да извършва онлайн транзакции. Нещо повече – възможност да увеличи предлаганите услуги, като включи и наученото в портфолиото си.

По проекта на ФГББ, в България пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП. 10 от тях  са представители на МСП от област Стара Загора.

За целта ще се разработи иновативна образователна програма. Тя щя се основава на смесен подход на обучение: лице в лице в библиотеките, онлайн в модерна обучителна платформа, и практическо приложение на усвоените знания. Ще се осигури свободен достъп до ресурси, обучители, ментори и парнтьори в обществените бибилотеки. По този начин за първи път в България обществените библиотеки ще се превърнат в център за развитие на съвременни цифрови умения от заетите в МСП.

Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи и устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите, мобилните разплащания. Ще осигури основни познания за цифровия маркетинг, за ползване на облачни услуги, за начините за защита на данните и осъществяване на безопасни онлайн транзакции, както и създаване на мрежа за сътрудничество.

Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, с над 980 обществени библиотеки страна, сред членовете на Съюз Произведено в България и всички заинтересовани страни.

Автори: Радостина Кацарова – обучител по дигитални компетенции, Стефан Димитров – координатор проект

За контакти и допълнителна информация:

Фондация „Глобални библиотеки – България“

Стефан Димитров, Координатор проект: 0892 219 367, s.dimitrov@glbulgaria.net

 

Новини от Казанлък

Награда „Ангелско сърце“ за кмета на Казанлък Награда „Ангелско сърце“ за кмета на Казанлък
25 септември 2020

Фондация „Искам бебе“ днес официално връчи Годишната си награда „Ангелско сърце 2019“ на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова за голямото й прия...

Профилактика на зелени площи срещу кърлежи Профилактика на зелени площи срещу кърлежи
25 септември 2020

На 26, 27 и 28 септември 2020 г. /събота, неделя и понеделник/, Община Казанлък ще извърши трето профилактично третиране на тревни площи срещу кърлежи /дезакаризация/ на парко...

Кметът на Розово: Академията ще бъде не само от регионално, но и от национално значение Кметът на Розово: Академията ще бъде не само от регионално, но и от национално значение
25 септември 2020

Бъдещи таланти, учени и лауреати по физика, химия, биология и математика ще учи и възпитава вековното бивше училище в село Розово,...

Мастър шефът Андре Токев идва в Розовата долина с „Ловци на храна” Мастър шефът Андре Токев идва в Розовата долина с „Ловци на храна”
25 септември 2020

Новият сезон на кулинарното предаване „Ловци на храна” с водещ шеф Андре Токев ще стартира с есктравагантна люта салата oт рози. Мастър шеф...

Районно управление - Казанлък търси собственика на намерена парична сума Районно управление - Казанлък търси собственика на намерена парична сума
25 септември 2020

В началото на месец септември 2020 г., в централната част на гр. Казанлък, от гражданин е намерена и предадена в Районно управление - Казанлък го...

Крадла издърпа със сила портмонето на 77-годишна баба от ръцете ѝ Крадла издърпа със сила портмонето на 77-годишна баба от ръцете ѝ
25 септември 2020

На 24 септември 2020 г. в Районно управление - Казанлък е получено съобщение от 77-годишна жена, която заявила, че около 13:00 ч., в гр. Казанлък,...

Работата по надлез “Катекс“ напредва Работата по надлез “Катекс“ напредва
25 септември 2020

Продължава полагането на бетон за осигуряване на напречен наклон в зоната на пътното платно на надлез “Катекс”. От бетон се изграждат и тротоарните блокове. Паралелн...

Ученик от СУ „Екзарх Антим I“ е с положителен резултат за COVID-19 Ученик от СУ „Екзарх Антим I“ е с положителен резултат за COVID-19
25 септември 2020

Ученик в 7-и клас в Средно училище „Екзарх Антим I“ в Казанлък е с положителен резултат за COVID-19. В училището не се въвеждат допълнителн...

Цветя от Кмета за пъстрите картини на Лиляна Петрова Цветя от Кмета за пъстрите картини на Лиляна Петрова
24 септември 2020

Кметът на Община Казанлък благодари за изложбата на Лиляна Петрова на откриването тази вечер. Галина Стоянова поздрави известната казанлъшка художничка и пожела &bdq...

Всички общински съветници подкрепиха стартирането на програмата за облагородяване на междублоковите пространства Всички общински съветници подкрепиха стартирането на програмата за облагородяване на междублоковите пространства
24 септември 2020

С КРАСИВИ И БЕЗОПАСНИ ПРОСТРАНСТВА ЩЕ БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ С ЛАМАРИНЕНИ ГАРАЖИ На редовно за...

Трети Фото салон очаква фотографите Трети Фото салон очаква фотографите
24 септември 2020

Музеят на фотографията и съвременните визуални изкуства очаква майсторите на изкуството на светлината – автори от град Казанлък и населените места в общината, за участие във Тр...

“Светлинките“ отново обраха наградите “Светлинките“ отново обраха наградите
24 септември 2020

Пореден дъжд от награди заваля за децата от клуб „Светлини сред сенките”, при ОДК „Св. Ив. Рилски”. 9-годишната Рая Енева е единствената призьорка с награда...

Питаме Казанлък:

Как трябва да протече новата учебна година според вас?


Закови си вотЪ

Обяви от Казанлък

Имоти (1416) Работа (565) Разни (123) Автомобили, авточасти (37) Битова техника (29) Електро и битови уреди (27) Електроника (11)
покажи всички категории
RSS абонамент за новините Новините по email

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Автокозметика ATAS | Стара Загора
0.76157