Kazanlak.Com / Новини

Практически обучения по дигитални умения за МСП в Регионалната библиотека в Стара Загора

23 януари 2018, 14:30 коментара 1661
Практически обучения по дигитални умения за МСП  в Регионалната библиотека в Стара Загора / Новини от Казанлък

 

Дигитален маркетинг, услуги в облак, защита на данните и безопасни онлайн транзакции

Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ) в партньорството със сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” и Латвийска асоциация за информационни и комуникационни технологии (ЛИКТА) стартира изпълнението на проект: „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България”.

Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта възлиза на 168 393,58 лв. от които еропейското финансиране е  159 973.89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419.69 лева.

Общата цел на проекта е да се повишат възможностите за устойчива заетост и качеството на работната сила в българските малки и средни предприятия (МСП).

Ще осъществим трансфер на иновации и добри практики от опита на латвийския партньор. Те ще ни съдействат за проучването и адаптирането на иновативен модел за обучение по авангардни дигитални компетенции на заети в МСП в три български области. Чрез проекта ще утвърдим обществените библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора като центрове за придобиване на дигитални компетентности от заетите в МСП.

В тази връзка представители на библиотеките от тези три града, двама на ФГББ и двама на малкия бизнес посетихме ЛИКТА с цел да почерпим от знанията, опита и добрите практики на ЛИКТА, техните партньори от бизнеса, други организации и библиотечния сектор, в две направления:

1.     Развитие и прилагане на образователни модели за придобиване на съвременни цифрови умения от МСП.

2.     Развитие на партньорства на местно и национално ниво между различни заинтересовани страни за успешното прилагане на образователните модели. И за осигуряване на по-широк и равен достъп до тях за повече хора.

ЛИКТА е приключила един проект за дигитални обучения на МСП 2013-2016 с 3249 обучени заети лица, а от 2016 година много успешно управлява втори проект, като резултатите са впечатляващи, амбициите им са до 2020 година да бъдат обхванати над 1000 фирми в над 7000 обучения, 200 за месец. И сигурно ще го направят поради много причини.

Латвия е 19-а в Европейския съюз според DESI. Индексът за цифрова икономика и общество (DESI) измерва напредъка на страните от ЕС към цифровата икономика и общество. По този начин тя обединява набор от подходящи показатели за текущата европейска комбинация от цифрови политики. 1 – Свързване; 2 - Човешки капитал; 3 - Използване на интернет; 4 - Интеграция на цифровите технологии; 5 - Цифрови обществени услуги.

България е 27 – предпоследна. Това не е повод за гордост и изисква от правителството, софтуерни организации, бизнеса, образователни и обучителни центрове, а и от цялото общество програма и мерки за преодоляване на изоставането. Изпълнението на този проект е правилна стъпка в тази насока и е необходимо да получи подкрепа за разпостранение и мултиплициране на резултатите му.

ЛИКТА е създадена през 1998 г. и обединява над 100 организации на ИКТ индустрията, изследователски и образователни институции (около 20 университета и колежи), доставчици на цифрови услуги и други сдружения. ЛИКТА притежава статут на образователна институция и благотворителна организация. Координатор е на Коалицията за национални цифрови умения и работни места в Латвия от 2013 г. насам. Координатор е на кампаниите GOW, E-skills for Jobs в Латвия. Работи с над 30 регионални центрове за обучение в Латвия в различни области на цифровите умения като партньори и акредитирани центрове. От 2005 г. досега са разработени и приложени повече от 150 различни програми за обучение по цифрови умения, тестове и оценка на уменията за над 200 000 граждани в Латвия. Девизът на ЛИКТА е „ИКТ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“.

Във връзка с това и изпълнението на техния проект е подписан меморендум за партньорство с още много организации в Латвия.

"Невъзможно е да бъдете част от пазара на труда, ако не сте образовани в областта на ИКТ. Световната икономика се променя бързо. Старите традиционни икономически отрасли се заменят с нови, свързани с ИКТ и тяхното използване" - цитират президента си. Основната цел на меморандума за сътрудничество е да се засили развитието на латвийската ИКТ индустрия и нейният износ, да се използват възможностите, предоставени от тази индустрия за растежа на националната икономика на Латвия, както и да се постигне пълен потенциал на цифровото управление, в съответствие с изискванията на съвременното общество и икономика, и да се повиши конкурентоспособността на Латвия и нейната икономика.

Фондация „Глобални библиотеки - България” е приемник на целите и рeзултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ. Тя е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища.

Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България” е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие. Целите на Фондацията са тясно свързани с ИКТ:

1. Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите.

2. Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно развитие.

3. Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация.

Като наследници на проекта “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” (2008 – 2013), фондацията има опит с организиране на обучения – присъствени и дистанционни в компютърните зали в Регионалните библиотеки в Пловдив, Стара Загора и Смолян, както и в останалите регионални библиотеки в страната. 

Много общо има между двете организации. За това и като партньор, който вече е преминал изключително резултатно през отделните стъпки в своя проект, запознаването с опита на ЛИКТА беше от голямо значение. Ние се срещнахме с нашите домакини в иновационния център на Microsoft за Северна Европа и Националната библиотека на Латвия, партньори на ЛИКТА.

Домакините, в лицето на вицепрезидента на ЛИКТА и организатор на латвийския проект Мара Джейкъбсън, и Рита Карлсон, бяха изключително любезни и ни презентираха етапите по латвийския проект, запознаха ни с обучителните платформи и основните теми в организираните от тях обучения. Също така научихме много за библиотеките в Латвия, тяхната дейност и услуги, финансиране. Всъщност за успеваемостта на проекта и мултиплициране на резултатите от най-голямо значение е широкото партньорството и ангажираността на правителството и организации.

Обученията са основно практични и с тях се цели малкият бизнес, който няма достатъчен ресурс за дейности свързани с дигитален маркетинг и реклама, за организация на дейността с облачни технологии, защита и плащания, да получи необходимите знания и с това да оптимизира организацията си на работа, да подобри рекламата и представяне на бизнеса си, да засили защитата на данните и успешно да извършва онлайн транзакции. Нещо повече – възможност да увеличи предлаганите услуги, като включи и наученото в портфолиото си.

По проекта на ФГББ, в България пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП. 10 от тях  са представители на МСП от област Стара Загора.

За целта ще се разработи иновативна образователна програма. Тя щя се основава на смесен подход на обучение: лице в лице в библиотеките, онлайн в модерна обучителна платформа, и практическо приложение на усвоените знания. Ще се осигури свободен достъп до ресурси, обучители, ментори и парнтьори в обществените бибилотеки. По този начин за първи път в България обществените библиотеки ще се превърнат в център за развитие на съвременни цифрови умения от заетите в МСП.

Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи и устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите, мобилните разплащания. Ще осигури основни познания за цифровия маркетинг, за ползване на облачни услуги, за начините за защита на данните и осъществяване на безопасни онлайн транзакции, както и създаване на мрежа за сътрудничество.

Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, с над 980 обществени библиотеки страна, сред членовете на Съюз Произведено в България и всички заинтересовани страни.

Автори: Радостина Кацарова – обучител по дигитални компетенции, Стефан Димитров – координатор проект

За контакти и допълнителна информация:

Фондация „Глобални библиотеки – България“

Стефан Димитров, Координатор проект: 0892 219 367, s.dimitrov@glbulgaria.net

 

Новини от Казанлък

Още мерки, въведени заради COVID-19 отпадат Още мерки, въведени заради COVID-19 отпадат
26 май 2020 / коментара

Днес, 26 май, министърът на здравеопазването издаде заповед, с която отпадат част от мерките, въведени заради COVID-19. Съгласно заповедта, считано от 26 май, се разрешав...

Отварят дискотеките, баровете и нощните клубове от 15 юни Отварят дискотеките, баровете и нощните клубове от 15 юни
26 май 2020 / коментара

Ще бъде разрешено и на ресторантите, кафенетата и сладкарниците да работят и в закрити помещения Нощните клубове, дискотеките и барове ще отворят врати от 1...

Катастрофа на околовръстното Катастрофа на околовръстното
26 май 2020 / коментара

Две коли се блъснаха на околовръстния път на Казанлък, до "Автоморга Юг", около 16:50 часа днес. Единият автомобил е Фолксваген Голф, в който по първоначални данни са пътували две...

“Български пощи“ предупреждава за измама “Български пощи“ предупреждава за измама
26 май 2020 / коментара

„Български пощи“ ЕАД уведомява, че се разпращат фалшиви електронни съобщения от името и/или с логото на дружеството, под формата на анкети или игри, в които се обявя...

Старт на летните занимания в ДАПР „ИКТ Център“ Старт на летните занимания в ДАПР „ИКТ Център“
26 май 2020 / коментара

Мили деца и родители, помогнете ни в това проучване относно летни занимания с програмиране, роботика, дизайн, английски, рисуване и още в Детската академия по програмиране...

Двама са с обвинения, подкарали нерегистрирани мотопеди Двама са с обвинения, подкарали нерегистрирани мотопеди
26 май 2020 / коментара

За два дни съставиха две обвинения на шофьори, подкарали нерегистрирани мотопеди в община Мъглиж. На 23 и 24 май 2020 г. в Районно управление - Казанлък са об...

Откраднаха телефон от незаключен автомобил Откраднаха телефон от незаключен автомобил
26 май 2020 / коментара

През вчерашния ден, на 25 май 2020 г. в Районно управление - Казанлък се е явила 51-годишна жена, която заявила, че за времето от 05:00 ч. до 10:10 ч. на същата дата, в землищ...

Засякоха 26-годишен дрогиран шофьор по казанлъшките улици Засякоха 26-годишен дрогиран шофьор по казанлъшките улици
26 май 2020 / коментара

На 23 май 2020 г. в Полицията на Казанлък е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал.3 от Наказателния кодекс, срещу 26-годишен мъж, затова...

Още двама нарушиха карантината си Още двама нарушиха карантината си
26 май 2020 / коментара

На 23 май 2020 г. в Районно управление - Казанлък е образувано бързо производство по чл.355, ал.2 от Наказателния кодекс срещу 17-годишен младеж и срещу 25-годишен мъж, затова че не са...

Непълнолетен се удари в стълб. Момче е с опасност за живота Непълнолетен се удари в стълб. Момче е с опасност за живота
26 май 2020 / коментара

На 23 май 2020 г., около 00:20 ч., в николаевското с. Нова махала, се е движил лек aвтомобил ''БМВ'', управляван от 17-годишен младеж, неправо...

След втори опит крадец успя да мушне в джоба буркан с течен шоколад / ВИДЕО След втори опит крадец успя да мушне в джоба буркан с течен шоколад / ВИДЕО
25 май 2020 / коментара

Охранителните камери на казанлъшки магазин, намиращ се на бул. "Княз Александър Батенберг", запечатаха мъж в два опита за кражба. ...

Стартира онлайн гласуването за Царица Роза 2020 Стартира онлайн гласуването за Царица Роза 2020
25 май 2020 / коментара

Днес, точно в 10:00 часа, стартира онлайн гласуването за избора на Царица Роза 2020 на специално за целта създадения сайт queenrose.eu. Всеки казанлъчанин с валиден и...

Питаме Казанлък:

Съгласни ли сте с разхлабването на мерките?


Закови си вотЪ

Обяви от Казанлък

Имоти (1323) Работа (235) Разни (76) Автомобили, авточасти (23) Електро и битови уреди (16) Битова техника (8) Здраве и красота (5)
покажи всички категории
RSS абонамент за новините Новините по email

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Автокозметика ATAS | Стара Загора
0.35727