12:45 | 15 декември 21 1613

Четвъртокласниците в ОУ „Георги Кирков“ с успешна адаптация и плавен преход към 5 клас

Четвъртокласниците в ОУ „Георги Кирков“ с успешна адаптация и плавен преход към 5 клас / Новини от Казанлък

В ОУ „Георги Кирков“ се прилага ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на учениците от четвърти в пети клас, чрез реализацията на Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

В изпълнение на дейностите по програмата бе проведен открит урок в ІV „в“ клас по български език, целящ плавен и спокоен преход на учениците от начален етап в 5 клас – съвместна работа на г-жа Петя Велева – учител по български език и литература в прогимназиален етап и г-н Григор Бошнаков – класен ръководител на ІV „в“ клас. Основната цел на проектните дейности е постигането на плавен и добре структуриран преход между етапите на основното образование и снижаване на стреса и тревожността у четвъртокласниците, породени от преминаването им в пети клас.

Екипната работа между началните учители и учителите от прогимназиален етап включва обмяна на иновативни и традиционни добри педагогически практики, синхронизиране на методите и формите на работа, изграждане на емоционална готовност у учениците за предстоящия преход, съвместно планиране и провеждане на уроци по учебните предмети български език и литература и човекът и природата. Участието на учителите в този проект допринесе за обогатяване на педагогическия им опит, едновременно с което  ги изправи пред някои организационни трудности, породени от условията на обучение през настоящата учебна година (преминаване от присъствено обучение в ОРЕС и обратно), но с общи усилия  успяха да реализират всички заложени до момента дейности.

Работата по проекта предизвика жив интерес у учениците от 4 „в“ клас и много емоции от срещите им с учители преподаващи в прогимназиален етап. Първоначалното притеснение и резервираност постепенно преминаха, благодарение на преподавателите, които ги предразположиха към активно участие в часовете.

Следвай новините от Казанлък
Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Къде ще почивате това лято?

Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак