Услуги

Професионални консултации, обучение и тренинг в сферата на Microsoft продуктите


ИКТ Център предлага професионални консултации, обучения и тренинги в сферата на Microsoft продуктите: Microsoft Windows XP/Vista/7; Microsoft Office Word 2003/2007/2010/2013, Microsoft Office Excel 2003/2007/2010/2013; Microsoft Office PowerPoint 2003/2007/2010/2013; Microsoft Office Publisher 2003/2007/2010/2013. ИКТ знанията са необходима предпоставка за гъвкаво и пълноценно адаптиране към динамичната и бързо променяща се среда, в резултат на глобализационните тенденции. Обученията са обърнати към съответния обучаем и отчитат знанията, които има, необходимостите, професионалната му дейност и съвременните изисквания в ИКТ. Осново се предлагат на граждани, които искат да повишат своята квалификация и възможностите за реализация на пазара на труда и фирми, които желаят да подобрят качеството на работа, в 2 нива: начално ниво и ниво за напреднали. Могат да бъдат както индивидуални обучения и консултации (за 1 или 2-ма души), така и за малки (3-8 души) и за по-големи групи (8-12 души). Всеки преминал курс получава учебни материали и сертификат. За повече информация и подробности, както и за изготвяне на персонализирана ценова оферта, свържете се с ИКТ Център.

Професионални обучения


ИКТ Център е сертифициран като Център за професионално обучение с Лицензия №2013121064 от Националната агенция по професионално образование и обучение и подготвя кадри за следните специалности:

1. Професия  Компютърен график, код 231060
1.1.Специалност Компютърна графика, код 2310601, трета степен на професионална квалификация

2. Професия  Графичен дизайнер, код 231070
2.1.Специалност Графичен дизайн, код 2310701, трета степен на професионална квалификация

3. Професия  Оператор на компютър, код 482030
3.1.Специалност Текстообработване, код 4820301, първа степен на професионална квалификация

4. Професия  Организатор Интернет приложения, код 482040
4.1.Специалност Електронна търговия, код 4820401, трета степен на професионална квалификация

5. Професия  Техник на компютърни системи, код 523050
5.1.Специалност Компютърна техника и технологии, код 5230501, трета степен
5.2.Специалност Компютърни мрежи, код 5230502, трета степен на професионална квалификация

6. Професия  Продавач - консултант, код 341020
6.1.Специалност Продавач - консултант, код 3410201, втора степен на професионална квалификация

7. Професия  Оперативен счетоводител, код 344030
7.1.Специалност Оперативно счетоводство, код 3440301, трета степен на професионална квалификация

8. Професия  Сътрудник в бизнес - услуги, код 345040
8.1.Специалност Бизнес - услуги, код 3450401, втора степен на професионална квалификация

9. Професия  Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050
9.1.Специалност Малък и среден бизнес, код 3450501, втора степен на професионална квалификация

10. Професия  Офис - мениджър, код 346010
10.1.Специалност Бизнес - администрация, код 3460101, трета степен на професионална квалификация

Завършеното професионално обучение с успешно полагане на държавен изпит с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или ли за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение.  Съдържанието на тези документите се определя съгласно Държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиването на квалификации по професии. За всички професионални обучения издаваме и Европас сертификат на английски език. ИКТ Център е одобрен Доставчик на обучения по професионална квалификация към ОП РЧР.

Обучения по ключови компетенции


ИКТ Център предлага обучения по ключови компетенции и е одобрен Доставчик за обучения по ключови компетенции по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2009-2013. Предлагат се:

Компютърна грамотност - ниво начинаещи, Компютърна грамотност - ниво напреднали, Текстообработка с Microsoft Office Word, Създаване на презентации с Microsoft Office PowerPoint, Работа с електронни таблици с Microsoft Office Excel, Работа в Интернет - търсене, комуникация, сигурност и създаване на уеб сайт, Дигитализация на обекти на културно-историческо наследство. Сканиране и обработка на файлове.
Езикова компетентност: Английски език – лексика и функционална граматика; Немски език– лексика и функционална граматика - А1, А2 и В1 ниво съгласно Европейската езикова рамка

ИКТ семинари и консултации с доказани професионалисти
Консултациите по ИКТ ще се организират с индивидуален подход към всеки - като програма, учебен материал и методология, които са изцяло съобразени с моментното ниво на обучаваните и специфичните им изисквания, за получаване на практически знания чрез използване на разнообразни интерактивни методи, чрез решаване на конкретни проблеми, свързани с професионалната им дейност.
Семинарите ще се организират по актуални теми и водени от експерти и консултанти в съответните области.

Компютърен и уеб дизайн
Провеждане на тестове и издаване на сертификати
Оказване  помощ при участие в Европейски проекти и програми

Към каталога Искаш да си тук? Включи се.

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Монтана | ITni News | Хижа Бузлуджа | Стара Загора
0.70815