Ново

Детската академия по програмиране и роботика приема ученици за 2019-2020!

Arduino за начинаещи за по-порасналите деца (7-9-и клас) във връзка с нашето израстване и 5-годишния ни юбилей!

Продължаваме обученията в двете основни направления: Програмиране и информационни технологии и Лего роботика и включваме НОВО - управление и програмиране с Arduino

Програмиране и информационни технологии с 4 групи:
JUNIOR, MIDDLE, SENIOR, EXPERT програмист

Лего роботиката с две групи:
BEGINNER, АDVANCED Lego инженер

Arduino за начинаещи – 1 група BEGINNER Arduino инженер

Учебните занятия за Детската академия по програмиране и роботика (ДАПР) ще започнат от 1 октомври.

Групите са до 10 човека, според броя на компютърните работни места. Вече попълваме групите, ПОБЪРЗАЙТЕ!

10 причини да запишете детето си в ДАПР към ИКТ Център:

  •  Децата стават по-самостоятелни и сериозни, те са заети с нещо полезно;
  • Събужда интереса на учениците от детска възраст към дигиталните науки, програмирането и STEM /съкращение от Наука, Технология, Инженерство и Математика/.
  • Преподавателите ще научат децата да разработват интернет-сайтове, да моделират и програмират роботи, да създават собствени игри, да анимират любими персонажи, да правят снимки и видео, и всичко това поднесено в игрова форма и практика.
  • Децата се запознават с най-новите технологии, като изкуствен интелект, роботи, 3D принтери и други;
  • Децата ще посещават софтуерни фирми, срещите с доказани специалисти са много зареждащи и мотивиращи децата, отключващи интерес към бъдещо развитие и професионално ориентиране;
  • Гъвкавият график позволява да изберете удобно за занятията време – занятията се дублират в двете смени на обучение;
  • В Академията са осигурени модерно оборудване, обучението се провежда в малки групи;
  • Компютърът престава да бъде за детето просто играчка, а се превръща в инструмент за творческо самоизразяване и интелектуалното му развитие;
  • Подготвя следващите шампиони по информатика и Лего роботика на България. Децата участват в национални състезания, което допълнително ги мотивира и им дава самочувствие;
  • Обучава учениците как да защитават личните си данни и да се предпазват от опасностите в интернет.

 

Arduino

С курса „Arduino за начинаещи“ продължаваме развитие в роботиката и компютърните науки след обученията с Lego роботи и насочваме нашето внимание към ученици от 7-ми до 9-и клас. Обучението е подходящо за напълно начинаещи с интереси към електрониката и програмирането. По същество Arduino са микроконтролерни развойни платки или на по-достъпен език - мини-компютри, които може да програмирате да правят различни неща и да взаимодействат със света посредством електронни сензори, светодиоди и електромоторчета. Например с Ардуино можете да управлявате робот, да мерите температура, влажност, въглероден диоксид и др., както и да управлявате различни релета, лампи, електроуреди.

Курсът "Arduino за начинаещи" ще запознае учениците с начина на работа и възможностите на най-популярната в света платформа за хоби електроника и интерактивни системи. Децата ще разберат какво представляват микроконтролерите и как работят. Ще използват цифровите и аналогови входно-изходни пинове на Arduino, за да приемат показания от сензори и да управляват различни уреди и компоненти, работещи с електричество.

Ще се запознаят с работата на основни електронни компоненти – съпротивления, диоди, транзистори, релета и други, както и с принципите при чертането на електрически схеми. Ключовата дума в Ардуино е „да разбират МАЛКО от …“. Защото няма нужда да владеят изчисляване на електронни схеми, създаване на платки, използване на програматори, писане на асемблер и прочее, ако искат просто да създадат едно малко роботче, да управляват електрически уреди или друго подобно действие.

Всичко е сведено до свързване на жици и устройства между дупчици, писане на малко код ( за който има много примери, библиотеки) и … ще имате работещо устройство. Разбира се, ще се докоснат и до поялник, ще могат да мерят с мултицет и  да натрупат още много практически опит.

Самото програмиране е чрез език от високо ниво, което значително улеснява създаването на програма и е пригодено за работа на ученици. В този курс участниците започват от най-простите неща като премигване на светодиоди и течнокристални дисплеи, преминават през управлението на различни видове електромотори, запознават се различните сензори използвани в роботиката и научават за възможностите за дистанционен контрол.

Курсът ще се провежда един път седмично по 3 учебни часа - в петък от 18 до 20 ч., възможна промяна съобразена с учениците е събота предиобяд.

Менторите на курса са инженери със специалност „Компютърни системи“, специално преминали за това предизвикателство обучение „ОБРАЗОВАТЕЛНА РОБОТИКА И КОДИРАНЕ С АРДУИНО“ на европейския доставчик ESMOVIA във Валенсия от 2 до 6 септември.

Програмиране и информационни технологии

Група JUNIOR на направление „Програмиране и информационни технологии“ е за най-малките ученици – от първи и втори клас, които се интересуват от работа с компютри и информационни технологии. След запознаване с устройството на компютъра и придобиването на умения за работа с мишката, ще разгледаме основни приложения на съвременните компютърни системи. Всеки урок представлява последователност от практически задачи, чрез които детето се научава да работи с графична, текстова и звукова информация и тяхното комбиниране. След това ще направят своите първи стъпки в програмирането. Всяко дете трябва да се докосне до програмирането и използваме игрите като естествен начин за придобиване на знания и умения в тази сфера. Развиването на алгоритмични умения води до формиране на алгоритмично мислене - солиден постамент за последващо обучение и бъдеща актуална реализация на трудовия пазар. Обучението ще се извършва един път в седмицата в рамките на 2 учебни часа, понеделник. Ще уточним с родителите удобния час за начало (17:30 до 18:00 ч.)

MIDDLE и SENIOR програмистите ще продължат тази линия и ще изучат в различни модули програмни езици основно Scratch, Visual Basic for Applications, програми на Microsoft Office и по-задълбочено анимираните презентации, програми за обработка на изображения, гифове и клипове. Децата ще оживяват любими герои в създадени от тях анимации и игри, на които ще дават правила и инструкции. Измества се фокуса от любовта на децата към игра с компютърните игри към удоволствието самият ти да ги създаваш. Възрастовата граница за първата група е 3-6, а за втората 5-7 клас, като за първата записваме деца без предварителна подготовка.

SENIOR програмистите надграждат знанията, които са придобили по време на предните модули и се превръща в експерти в програмирането със Scratch и информационните технологии. По време на модула децата се учат как да намират решения на сложни проблеми, за да достигнат крайната си цел. Понятия, с които малките програмисти се запознават и научават да използват при създаване на по-сложни програми, са: оператори, променливи, цикли и условия, оптимизиране на написания от тях програмен код. Заниманията са 3 учебни часа, 2 пъти в седмица дублирани в двете смени.

EXPERT програмистите, включвайки деца от 6-8 клас, ще задълбочат познанията си в програмирането с включване на допълнителни езици за програмиране HTML, CSS, JavaScript, платформи за създаване на сайтове, графичен дизайн и 3d проектиране. Ще продължим традицията от предишните години да каним различни преподаватели, доказали се специалисти в модулите, през които ще преминем. Заниманията ще бъдат 3 учебни часа седмично.

Лего роботика

Курсът по Лего роботика бе шанс за децата на Казанлък преди всички други в областта Стара Загора! С познания, които отварят много врати в ерата на бързоразвиващото се информационно общество. И то с обучители, които за няколко месечно обучение, направиха възможно отборът на Казанлък да се класират трети в България на Националното състезание по Лего роботика, организирано от SAP и ФРГИ! Лего роботиката дава възможност на децата да развият умения за програмиране, инженерни решения, логическо мислене, концентрация, работа в екип, справяне в критични ситуации, работа под напрежение, решаване на проблеми, умение за комуникация и всичко това се постига с най-добрата методика - забавлението. Роботиката е сред най-подходящите начини за запознаване учениците с технически науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Часовете по роботика протичат забавно и интересно, докато учениците трупат познания в различните научни области.

Чрез LEGO роботите бързо се създават и тестват различни конструкции. Учениците се запознават с основните физични и инженерни концепции. Правят първите си стъпки в програмирането, използвайки софтуер, който е специално разработен за ученици. Работата с роботите поражда експлозия от емоции за децата - страх, напрежение, адреналин, увереност, щастие и най-важното заряд и вдъхновение за нови знания!

В занятията по Лего роботика учениците изучават по интересен, практичен и забавен начин програмиране, роботика, математика, физика и други науки. Развиват своето логическо, пространствено и креативно мислене. Децата работят в екип, решават „невъзможни“ проблеми под формата на игри, експериментират и добиват реален опит. Курсът е съобразен с интересите и възможностите на ученици в 2 до 7 клас.

Нивата са под формата на робо-приключения с определена тема за всяко занятие. Ще използваме иновативен подход на учене чрез правене и постоянна работа в екип, което развива логическото мислене на децата, въображението им и най-вече вярата в тях самите.

За началната група BEGINNER инженер не е необходима предварителна подготовка, учениците научават всичко на място, а след това го упражняват с LEGO роботите.

В групата АDVANCED инженер могат да продължат децата, които се обучаваха през миналата учебна година и доказаха знания и възможности с класиране за Финала на Националното по роботика. Записваме деца от 2-6 клас. Обучението е модулно. Всяка група с два модула по 14 занятия от 3 учебни часа, един път седмично, сряда или четвъртък от 18 до 20 ч.

 

Самочувствие за нас като обучители са изявите на децата ни като шампиони по програмиране, ИТ и роботика. Децата от направление „Програмиране и информационни технологии“ от 5 години участват в състезанията по програмиране и Информационни технологии „IT Знайко“ и традиционно всички участници от регионалния кръг се класират за националния.

С една дума са в първите 30 деца от цяла България за съответния клас за голям и вторите 30 за малък финал. Традиционно се представяме с едно място в челната тройка за всеки клас от трети до осми. Децата участваха успешно и в състезанието по информатика, организирано от ППМГ "Никола Обрешков" – всички с отличия и награди. Техните „колеги“ от Lego роботиката бяха поканени от организаторите на състезанието да представят роботите Lego и Finch в математическата гимназия.

В ДАПР се обучаваха деца от Казанлък за управление на роботи Finch по проект на фондация „Глобални библиотеки“ и изпълнител Общинска библиотека „Искра“. През безплатно обучение преминаха ученици от фондация „Сийдър“, деца от малцинствата от с. Ветрен. През миналата година ДАПР „ИКТ Център“ участва с три отбора - Robo Burborko  и Vicky Bricky от казанлъшки деца и Robo Star, представител за Стара Загора в Националното състезание по Лего роботика „Роботика за България“.

И трите отбора бяха класирани за Финала! Средната възраст на състезателите ни бе 4 клас, а се състезаваха с деца от повече от 70 отбора от професионални гимназии в България! От там се завърнаха с едно първо и едно трето място в секция Робо игра и едно трето в Робо дизайн. Децата участваха с проекти и в Технически фестивали – в ПГ "Иван Хаджиенов"  и „От Винта“. Бяха организатори и ментори на Ден на роботиката в Стара Загора в седмицата на програмирането през 2018-а, предстои да обучават осмокласници от ПГ „Иван Хаджиенов“ в управление на роботи и през тази Седмица на програмирането 2019-а.

Таксите за един учебен час са:

JUNIOR - 4.50 лв., месечна на база 8 учебни часа - 36 лв.,
MIDDLE и SENIOR - 5.25 лв., месечна на база 12 учебни часа - 63 лв.
EXPERT - 5.75 лв., месечна на база 12 учебни часа - 69 лв.
BEGINNER и АDVANCED- 6.25 лв., месечна на база 12 учебни часа - 75 лв.

Децата, които са участвали в ДАПР през миналата учебна година са с 10% отстъпка, при второ дете от семейството или участие едновременно във второ обучение 25%. При заплащане предварително таксите за първия срок, на базата на 14 учебни седмици, отстъпката е 10%. Месечните такси се заплащат в началото на месеца. При отсъствие на детето по уважителни причини се определят допълнителни часове за догонване. Попълваме вече групите с деца от 6 до 10 броя!

Водим се по показания график, който не е окончателен и търпи редакции, съобразени с децата. Така че, ако ученикът има желание да учи при нас, но часовете на обучението са неудобни, свържете се с нас - желанията на децата са с приоритет.

Освен обучения по ИТ, програмиране и дизайн, имаме удоволствието за предложим и обучение по математика за 5-и и 6-и клас.

Посещенията във фирми, срещите със специалисти в области, свързани с практическото приложение на всичко учено в курсовете ни, започнали с фирма "Давид холдинг" , фирма "Хеликон", "Казанлък Медия Груп" (kazanlak.com) и ще продължи, защото срещите с доказани специалисти са много зареждащи и мотивиращи децата, отключващи интерес към бъдещо развитие и професионално ориентиране.

Записване и повече за обученията на ДАПР на място в компютърната зала на ИКТ Център на улица „Искра“ 26, етаж 2, офис 25.

ИКТ Център предлага модерно оборудвани зали под наем в центъра на града


ИКТ Център предлага две зали под наем - за конференции, срещи и семинари, обучения, оборудвани с презентационна техника, флипчарт, бели дъски и екрани. По-голямата е с 20 места, тип класна стая и 30 места, тип театър. Другата е компютърна зала с 10 компютърни работни места.
Наемът за голямата зала е 20 лв./час и 80 лв. за цял ден. Наемът на компютърната зала е 25 лв./час, за цял ден - 100 лв. За повече време - по договаряне. Ползване на мултимедия от Центъра добавя 5 лв. на час. Залите се намират в центъра на Казанлък, на ул. Искра 26, етаж 2 - модерната сграда с кафе, магазини, офиси и жилища срещу читалище "Искра". Повече подробности: 0878216023.

ЦПО „ИКТ Център“ получи знак за качество за изпълнението на програма ЕРАЗЪМ+


Общо четиридесет и два от 217 проекта са отличени със сертификати и плакети за най-качествено изпълнение.

ЦПО „ИКТ Център“  получи знак за качество за изпълнението на проект на тема „ИКТ технологии в обучения за възрастни“ по най-голямата европейска програма за образование и обучение, „Еразъм+“. Проектът включваше квалификационни обучения на 7 преподаватели на ЦПО "ИКТ Център", свързани с прилагане на иновации, ИКТ технологии в обучението, предоставени от европейски доставчик Executive Training Institute - Maltа.
Признанието беше връчено от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, на официална церемония в рамките на Годишната валоризационна конференция, състояла се на 07.12.2016 г. в „София Хотел Балкан”. Целта на събитието беше да се представят успехите на европейската Програма Еразъм+ в България и съпътстващите дейности през 2016 г. При откриването на конференцията заместник-министърът на образованието и науката в оставака Диян Стаматов, отбеляза че програма „Еразъм+“ помага за повишаване на качеството на българското образование чрез обмен на добри практики и дава възможност за постоянна квалификация на българските учители, за да преподават интересно и да увличат учениците.
Диян Стаматов посочи, че е изключително полезно да се работи по проекти, чрез които с европейски средства се насърчава мобилността на ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци и университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и хора, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта. Това е невероятен шанс за развитие. И още нещо много важно дават тези проекти – създават приятелства, изграждат лидери, участниците в тях се чувстват част от екип. Удоволствие е да срещаш хора с амбиция да знаят повече, за да дават повече на другите, заяви Стаматов.
Като част от форума се проведе изложение „И аз умея", което представя различни работни и творчески ателиета.

Към каталога Искаш да си тук? Включи се.

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Монтана | ITni News | Хижа Бузлуджа | Стара Загора
0.01423